Focus op...

EURES helpt 1 200 Bulgaren aan seizoenswerk in Spanje

Omdat ze zonder werk zaten of het minimumloon verdienden, hebben ruim 1 200 Bulgaarse vrouwen besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij vroegen de overheidsdienst voor arbeidsvoorziening en EURES om hulp bij hun zoektocht naar seizoenswerk in Spanje. Afgelopen jaar is met ruim 4 000 mensen een selectiegesprek gevoerd en werden 1 273 vrouwen geselecteerd om frambozen te plukken in Spaanse fruitkwekerijen.
 
Spanje en Bulgarije werken op agrarisch gebied al sinds 2004 samen. In dat jaar sloten de ministeries van Arbeid van beide landen een overeenkomst op basis waarvan Bulgaarse landarbeiders werk mogen zoeken in Spanje. In 2009 opende de Spaanse arbeidsmarkt haar “deuren” voor Bulgaarse werknemers. Sindsdien zoeken landbouwers uit Spanje veelvuldig naar arbeidskrachten via de Bulgaarse overheidsdienst voor arbeidsvoorziening en EURES.
 
“De werkzoekenden zijn doorgaans werkloze vrouwen die staan ingeschreven bij lokale arbeidsbureaus”, aldus EURES-adviseur Elena Vidinska. “Een andere groep bestaat uit vrouwen die niet werkloos zijn maar die in Bulgarije het minimumloon verdienen en extra geld willen verdienen voor hun gezin.”
 
Galina Viktorova Naidenova is een van de 1 200 vrouwen die vorig jaar naar Spanje zijn afgereisd, op zoek naar seizoenswerk. “Ik ben in maart naar Spanje vertrokken en kwam terug in juni. Ik was blij dat ik in die maanden werk had en overweeg dit jaar opnieuw te solliciteren. Er waren wel wat problemen, maar de arbeidsomstandigheden waren goed”, vertelt ze.
 
Agrarische vaardigheden en ervaring noodzakelijk
 
EURES beheert en ondersteunt het selectieproces via de lokale arbeidsbureaus, met name door voorselectie van kandidaten en ondersteuning van Spaanse werkgevers bij het organiseren van gespreksrondes in Bulgarije.
 
“Afgelopen lente hebben we vier campagnes gehouden – twee in Sofia, een in Chaskovo en een in Sjoemen – om frambozenplukkers te selecteren voor Spaanse kwekerijen. Er waren 4 138 sollicitanten en er zijn 1 273 kandidaten geselecteerd”, aldus Elena. Volgens de Bulgaarse EURES-adviseur zullen er in 2013 soortgelijke evenementen worden georganiseerd.
 
“Sollicitanten hoeven geen kennis van vreemde talen te hebben, maar ze moeten wel agrarische vaardigheden en enige ervaring hebben. Ze solliciteren en werken hard op de Spaanse kwekerijen om zo veel mogelijk geld te verdienen. Sommigen doen dit al jaren”, zegt Elena.
 
Grote vraag naar arbeidskrachten
 
Volgens werkgevers verloopt de samenwerking met EURES en de Bulgaarse overheidsdienst voor arbeidsvoorziening voorspoedig en is het de bedoeling dat die wordt voortgezet. “We hadden te maken met een grote vraag naar seizoenswerkers in de landbouw. Dankzij het EURES-programma konden we genoeg Bulgaarse arbeidskrachten vinden om aan de vraag vanuit de arbeidsmarkt te voldoen”, concludeert een vertegenwoordiger van de Spaanse vereniging van producenten en exporteurs van frambozen uit de provincie Huelva.
 
 
Meer informatie:
 
Kijk op de EURES-evenementenkalender waar en wanneer er een banendag is.
 
Zoek een EURES-adviseur.
 
Lees op het EURES-portaal voor beroepsmobiliteit meer over de werk- en leefomstandigheden in verschillende Europese landen.
 
Zoek een baan in de EURES-vacaturebank.
 
Ontdek wat EURES kan betekenen voor werkgevers.
 
Ontdek wat EURES kan betekenen voor werkzoekenden.
 
Sluit je bij EURES aan op Facebook.
 
Volg EURES op Twitter.
 
Maak een connectie met EURES op LinkedIn.
 
Volg EURES op Google+.

Tekst voor het laatst bijgewerkt op: 02/2013


Verklaring van niet-aansprakelijkheid
Met "Focus op…"-artikelen wordt beoogd gebruikers van het EURES-portaal informatie te verschaffen over actuele onderwerpen, trends en discussies en debatten te stimuleren. Zij geven niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Commissie weer.