Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Oberrhein (FR-DE-CH)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Oberrhein (FR-DE-CH)
Website
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Bestreken gebieden
Het partnerschap omvat de Elzas, een deel van Baden-Württemberg en een deel van Rijnland-Palts.
Drie kantons in het noordwesten van Zwitserland zijn verbonden met het partnerschap; deze kantons hebben de status van waarnemer.
Korte beschrijving
Het partnerschap, dat in 1999 vorm kreeg, heeft als belangrijkste doelstellingen het bevorderen van de mobiliteit van grensarbeiders in de regio, het wegnemen van belemmeringen voor mobiliteit en de totstandbrenging van informatiediensten voor werknemers met betrekking tot woon- en werkomstandigheden aan weerszijden van de grenzen.

De activiteiten van het partnerschap zijn:
– het vergaren van informatie over:
- de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (het in kaart brengen van beroepssectoren waar sprake is van vraag naar of aanbod van banen; daarbij wordt ook gekeken naar de verschillende behoeften aan weerszijden van de grens);
- de bestaande belemmeringen voor mobiliteit en de maatregelen die kunnen worden genomen om deze te reduceren of weg te nemen;
– het verstrekken van informatie aan grensarbeiders over woon- en werkomstandigheden en de verschillende stelsels (belasting, pensioenen, sociale zekerheid, enz.) die gelden voor de regio;
– het beschikbaar stellen van informatie over vacatures en opleidingsmogelijkheden in de grensregio via de arbeidsbureaus, de sociale partners en de lokale overheden;
– de totstandbrenging van een website met een database voor stageplaatsen bij bedrijven in de grensoverschrijdende arbeidsmarkt;
– de bevordering van beroepsopleiding in de gehele grensregio;
– het creëren van beroepsopleidingen in de gehele regio om het gebrek aan vakbekwaamheid in specifieke sectoren en beroepen aan te pakken;
– de totstandbrenging van een forum voor dialoog tussen de sociale partners.
Partners
- Werkgeversverenigingen in de Elzas (Medef Alsace), Baden-Württemberg (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) en Rijnland-Palts (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
– Interregionale vakbondsraden (CSI Dreiländereck en CSI Euregio).
– Lokale openbare diensten voor arbeidsvoorziening (ANPE Alsace en Bundesanstalt für Arbeit).
– Lokale overheden van Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en de Elzas.
Coördinator
Laura Maillard
Adres: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefoon: +49 (0)711 941-1271
E-mailadres: laura.maillard@eures-t.eu