Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Euradria (IT-SI)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Euradria (IT-SI)
Website
http://www.euradria.org
Bestreken gebieden
Het grensoverschrijdend gebied beslaat het gehele grondgebied van Friuli-Venezia Giulia – de regio waarin de provincies Triëst, Udine, Gorizia en Pordenone liggen – en de statistische regio's Goriška, Obalno-kraška en Notranjsko Kraska in Slovenië.
Korte beschrijving
In december 2007 is in Triëst de kaderovereenkomst gesloten inzake de samenwerking tussen de overheidsinstanties op het gebied van werkgelegenheid, werkgevers- en werknemersorganisaties van de aangrenzende regio's van Slovenië en Friuli-Venezia Giulia.
In maart 2008 is het partnerschap erkend door de Europese Commissie.

De grensoverschrijdende regio Euradria heeft een oppervlakte van 12.681 km2, waarvan 7.856 op Italiaans grondgebied en 4.825 in Slovenië ligt. De grensoverschrijdende regio telt circa 1 500 000 inwoners, en de bevolkingsdichtheid is duidelijk hoger aan de Italiaanse zijde van de grens (163 inw./km2) dan aan de Sloveense kant (57 inw./km2).

Het voornaamste doel van het partnerschap is de mobiliteit van werknemers in het grensoverschrijdende gebied te vergroten om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten door de obstakels voor de mobiliteit op te sporen en uit de weg te ruimen, en ondersteuning te bieden aan werkzoekenden en werkgevers op het vlak van werving en selectie van personeel, bescherming van de rechten van werknemers, en fiscale en sociale aspecten. Een gerichte verspreiding van informatie over leefomstandigheden en werkgelegenheid wordt daarbij als uitgangspunt genomen. De werkzaamheden van het partnerschap zijn bovendien gericht op het stimuleren van actief beleid dat de ontwikkeling van een geïntegreerde en synergetische arbeidsmarkt ondersteunt, waardoor processen worden bevorderd die leiden tot een echte en concrete harmonisatie van de regelgeving en tot het zichtbaar maken van zwart werk en/of illegale arbeid.

Eures Euradria wordt bijgestaan door een netwerk van Eures-adviseurs in de gehele Euradria-regio, die werkzaam zijn bij publieke arbeidsvoorzieningsorganen, vakbonden en werkgeversorganisaties in beide landen.
Partners
De partners van Euradria zijn de publieke arbeidsvoorzieningsorganen, zowel op nationaal als regionaal niveau, de vakbonden en de werkgeversvertegenwoordigers van het grensoverschrijdend gebied:

 • Het Italiaanse ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano)
 • De Assessore (raadslid) voor Werkgelegenheid, Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek van de autonome regio Friuli-Venezia Giulia (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
 • Het Arbeidsbureau van de provincie Gorizia (Provincia di Gorizia – Centro per l'Impiego)
 • De Interregionale Vakbondsraad Noord-Oost Friuli-Venezia Giulia/Slovenië CGIL CISL UIL ZSSS KS 90 (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/Slovenia CGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van de Italiaanse Algemene Arbeidsconfederatie (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van het Internationaal Verbond van vrije vakverenigingen (CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van de Italiaanse Unie voor de arbeid (UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van het Verbond van werkgevers in de industrie (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van de Regionale Federatie van ambachtelijke kleine en middelgrote ondernemingen (Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van de Nationale Federatie van het ambacht en van het midden- en kleinbedrijf (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Afdeling Friuli-Venezia Giulia van Confcommercio, de representatieve organisatie van de ondernemingen in de sector handel, toerisme en diensten (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Coördinator
Andrea Roberti
Adres: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefoon: +39 040 3478133
Fax: +39 040 768844
E-mailadres: co_ordinator@euradria.org