Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Website
http://www.eures-crossborder.org
Bestreken gebieden

Het partnerschap omvat geheel Noord-Ierland en de aangrenzende graafschappen van Ierland (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo en Leitrim).

Korte beschrijving

Het EURES (EURopean Employment Services) Cross-border Partnership is tot stand gekomen ten behoeve van mensen die dagelijks of wekelijks grensoverschrijdend willen pendelen voor hun werk. Het partnerschap probeert ten minste een aantal van de belemmeringen die zij ondervinden, weg te nemen.
Het partnerschap richt zich in het bijzonder op informatielacunes. Bijvoorbeeld werkzoekenden die niet weten welke arbeids- en opleidingsmogelijkheden aan de andere kant van de grens worden geboden, hoe het belastingstelsel werkt of hoe het aanvaarden van een baan van invloed kan zijn op hun socialezekerheidsrechten.
Het partnerschap probeert ook werkgevers te assisteren door hun toegang te bieden tot een grotere groep arbeidskrachten, namelijk werkzoekenden die aan de andere kant van de grens wonen. Werkgevers kunnen advies krijgen over een uiteenlopende reeks kwesties die met grensoverschrijdende aanwervingen verband houden.

Partners

Deze zijn (in alfabetische volgorde):

 • Ministerie van Sociale Bescherming
 • Confederation of British Industry (CBI)
  (Confederatie van Britse industriële ondernemingen)
 • Department for Employment and Learning (DEL)
  (Ministerie van Werkgelegenheid en Onderwijs)
 • Dundalk Chamber of Commerce
  (Kamer van Koophandel Dundalk)
 • Irish Business and Employers Confederation (IBEC)
  (Ierse confederatie van ondernemingen en werkgevers)
 • Irish Congress of Trade Unions (ICTU)
  (Iers congres van vakbonden)
 • Londonderry Chamber of Commerce
  (Kamer van Koophandel Londonderry)
Coördinator
Dympna Boyle
Adres: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefoon: +353 429392671
E-mailadres: dympna.boyle@welfare.ie