Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Website
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Bestreken gebieden

Het grensoverschrijdende partnerschap bestrijkt het geografische gebied van de provincies Ourense en Pontevedra (Galicië-Spanje) en de subregio’s Minho-Lima, Cávado, Ave en Tâmega (in Noord-Portugal).

Korte beschrijving

Dit grensoverschrijdende samenwerkingsverband werd in 1997 in het leven geroepen. De hierbij betrokken partijen nemen deel aan een reeks initiatieven die tot doel hebben de grensoverschrijdende mobiliteit van zowel werkgevers als werknemers in de Euregio Galicië – Noord-Portugal te vereenvoudigen, zodat deze geografische regio verandert in één arbeidsmarkt.

Vanaf de oprichting van dit partnerschap zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
- oprichting van een netwerk van EURES-adviseurs, deskundigen op het gebied van transnationale en grensoverschrijdende mobiliteit, die vanuit de verschillende bij het samenwerkingsverband aangesloten diensten/organisaties (Xunta de Galicia, IEFP, Universidade de Vigo, ACISAT), werkzoekenden, werknemers en werkgevers in het grensgebied Galicië-Noord-Portugal diensten als arbeidsbemiddeling, informatieverstrekking en evaluatie verlenen;
- opstelling van documentatie en voorlichtingsmateriaal over specifieke onderwerpen op het gebied van grensoverschrijdende mobiliteit (sociale zekerheid, belastingen, werkloosheid, erkenning van diploma’s, ontwikkeling van een zelfstandige beroepsactiviteit, enz.);
- organisatie van specifieke studie- en voorlichtingsdagen over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij grensoverschrijdende activiteiten;
- verwezenlijking van grensoverschrijdende cursussen voor beroepsopleiding van werklozen;
- analyse van gegevens over de behoeften van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, over de stroom werknemers die aan de andere kant van hun landsgrens gaan werken en over de obstakels die mobiliteit in de weg staan;
- instelling van specifieke, permanente werkgroepen, waar leidinggevenden en deskundigen op bestuursrechtelijke gebieden als sociale zekerheid, arbeids- en belastinginspectie in Galicië en Portugal deel van uitmaken en die tot taak hebben om de obstakels die de mobiliteit bemoeilijken op te sporen en maatregelen te treffen om deze uit de weg te ruimen.

De documentatie, studies en andere informatie zijn verkrijgbaar in de kantoren van de bij het partnerschap aangesloten diensten/organisaties, op de website of op cd-rom.

Partners

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP - Instituut voor werkgelegenheid en beroepsopleiding)
- Xunta de Galicia (Regering van de Autonome Gemeenschap van Galicië)
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) (Overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling)
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal (Interregionale Vakbondsraad voor de volgende werknemersvakbonden in Galicië en Noord-Portugal):
- Unión General de Trabajadores de Galicia
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia
- União Geral de Trabalhadores de Portugal
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses
- Associação Industrial do Minho (Industriebond van Minho)
- Associação Empresarial de Viana do Castelo (Bond van ondernemers van Viana do Castelo)
- União Empresarial do Vale do Minho (Bond van ondernemers van Vale do Minho)
- Associação Empresarial do Alto Tâmega (Bond van ondernemers van Alto Tâmega)
- Confederación de Empresários de Galicia (Confederatie van Galicische ondernemers)
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho (Gemeenschap voor samenwerking van gemeenten van Vale do Minho)
- Comunidade Urbana VALIMAR (Gemeenschap voor intercommunale samenwerking – VALIMAR)
- Federación Galega de Municipios e Províncias (Galicische Federatie van gemeenten en provincies)
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal (Partnerschap voor arbeid in de regio Galicië-Noord-Portugal):
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia (Secretariaat voor buitenlandse betrekkingen)
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (Commissie voor regionale coördinatie en ontwikkeling – Noord-Portugal)
- Universidade de Vigo (Universiteit van Vigo)
- Universidade de Minho (Universiteit van Minho)

Coördinator
Teresa Gonzàlez Ventin
Adres: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefoon: +351.251.82.61.05
Fax: +351.251.82.61.04
E-mailadres: teresa.ventin@iefp.pt