Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

ØRESUND (DK-SV)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
ØRESUND (DK-SV)
Website
http://www.oresundsinfo.org
Bestreken gebieden
Hovedstad (Hoofdstad) -regio (Kopenhagen, Frederiksberg, Frederiksborg en Roskilde -Denemarken), Skåne (Zweden)
Korte beschrijving
Het grensoverschrijdend partnerschap kwam tot stand in 1997. De activiteiten zijn onder meer het verlenen van hulp aan werknemers en studenten aan weerszijden van de grenzen, alsmede aan werkgevers die arbeidskrachten willen werven aan de andere zijde van de Øresund (de zeestraat tussen de beide landen).

Het partnerschap heeft:
- een netwerk opgezet van Euroadviseurs die een specifieke opleiding hebben gevolgd, en die aan beide zijden van de Øresund informatie-, advies- en arbeidsbemiddelingsdiensten verlenen aan werkzoekenden, grensarbeiders en werkgevers die zijn geïnteresseerd in grensoverschrijdende activiteiten of personeelswerving;
- hulp verleend bij het opzetten van een viertal bureaus voor informatie over de arbeidsmarkt in de Øresund-regio: twee in Skåne en twee in de Hovedstad-regio. In deze bureaus werken functionarissen van de twee arbeidsdiensten samen: zij hebben toegang tot de vacaturebanken van de beide regio’s;
- informatieseminars georganiseerd voor werkzoekenden en werkgevers;
- informatiedocumenten samengesteld over specifieke onderwerpen die van belang zijn voor grensarbeiders (sociale uitkeringen, belastingstelsel, arbeidswetgeving, erkenning van diploma’s en kwalificaties, woonomstandigheden, enz.);
- een handboek voor grensarbeiders samengesteld waarmee antwoord wordt gegeven op een aantal praktische vragen die van belang zijn voor grensarbeiders binnen de Øresund-regio;
- gezorgd voor aansluiting van zijn internetsite op databases met informatie over mogelijkheden voor beroepsopleiding over de grens;
- een vergelijkend onderzoek verricht naar de bestaande verschillen tussen functiebeschrijvingen in de bouwindustrie in Zweden en Denemarken; andere sectoren zoals gezondheidszorg en onderwijs komen binnenkort aan bod.

Voor documenten, studies en andere informatie kan men terecht op de internetsite van het partnerschap.
Partners
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Deense nationale arbeidsmarktautoriteit);
- Arbejdsformidlingen - AF (Deense regionale openbare dienst voor arbeidsvoorziening) voor de conglomeratie Kopenhagen en de regio’s Frederiksborg en Roskilde;
- Arbestsförmedlingerna - AF (Zweedse openbare dienst voor arbeidsvoorziening);
- Länsarbetsnämden - LAN (Zweedse gewestelijke arbeidsraad – afdeling Skåne);
- Interregionale vakbondsraad Øresund;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Zweedse werkgeversconfederatie);
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Deense werkgeversconfederatie);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Deense confederatie van kaderpersoneel en overheidsambtenaren);
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Zweedse werknemersconfederatie);
- Akademikernes Centralorganisation - AC (Deense confederatie van beroepsverenigingen);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Zweedse confederatie van beroepsverenigingen).
Coördinator
Morten Hjorth Jahnsen
Adres: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefoon: +45 72223300
E-mailadres: mja@workindenmark.dk