Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Scheldemond (BE-NL)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Scheldemond (BE-NL)
Website
http://www.euresscheldemond.info
Bestreken gebieden
De grensoverschrijdende regio bestrijkt het zuidwestelijke deel van Nederland en het noordwestelijke deel van België. Het omvat de Nederlandse provincies Zeeland & West-Brabant en de Belgische provincies Antwerpen en Oost- & West-Vlaanderen.
Korte beschrijving
Het grensoverschrijdende partnerschap werd in 2003 opgezet. De partners doen mee aan een groot aantal uiteenlopende activiteiten voor werkzoekenden, werkgevers & werknemers en voor het grote publiek. De belangrijkste activiteiten zijn:

  • Verstrekking van EURES-informatie en advies aan werkzoekenden, werkgevers en werknemers, zowel dagelijks als tijdens georganiseerde bijeenkomsten, workshops en trainingen.
  • Geïntegreerde promotionele activiteiten met de voordelen van beroepsmobiliteit als aandachtspunt.
  • Organisatie van symposia rond onderwerpen met betrekking tot huidige grensoverschrijdende beroepsmobiliteit.
  • Inventarisering van tekorten en knelpunten op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt EURES Scheldemond.
  • Koppeling van vraagstukken op het gebied van grensoverschrijdende beroepsmobiliteit en onderzoek met het oog op het vinden van mogelijke oplossingen.
  • Organisatie van symposia specifiek gericht op onderwerpen op het gebied van grensoverschrijdende activiteiten.
  • Organisatie van trainingsbijeenkomsten voor EURES-adviseurs van de overheidsinstanties voor arbeidsbemiddeling en de organisaties waar deze mee samenwerken. Tevens bevordering van de uitwisseling van vacatures, CV’s en de beste werkmethoden.
  • Participatie in banenbeurzen en organisatie van de banenbeurs van EURES Scheldemond.
Partners
• UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
• De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR)
• Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland
• Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (Vereniging van de Vlaamse werkgeversorganisatie VEV (Vlaams Economisch Verbond) en de acht Vlaamse Kamers van Koophandel)
• UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen en regio Kempen (Organisatie voor zelfstandig werkenden en het MKB/de KMO’s)
• MKB Zeeland en West-Brabant
• De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)
• Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant en Zeeland (provinciale overheden)
Coördinator
Sarah O'Brien
Adres: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Telefoon: 
E-mailadres: Sarah.OBrien@uwv.nl