Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Website
http://www.eures-sllrp.eu
Bestreken gebieden

(Saarland (DE), Lotharingen (FR), Luxemburg (LU), Rijnland-Palts (DE) )

Korte beschrijving
Met ruim 118 000 forenzen per dag [werknemers die dagelijks heen en weer reizen tussen hun woon- en werkplaats, ook wel pendelaars genoemd], behoort de regio Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz tot de grensregio's met het hoogste aantal grensarbeiders van de gehele Europese Unie.

Het partnerschap Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz, dat dateert van 1997, is in vele opzichten een modelproject (ruim 50 grensoverschrijdende projecten per EURES-begrotingsjaar).
Het grensoverschrijdend partnerschap streeft de volgende drie doelstellingen na:
1. Het publiek informeren over woon- en werkomstandigheden in de vier partnerregio’s.
2. De uitwisseling van informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio’s bevorderen, en met name de arbeidsbemiddeling verbeteren.
3. De mobiliteit en de grensoverschrijdende sociale dialoog bevorderen door de implementatie van een gecoördineerd toekomstgericht werkgelegenheidsbeleid.
Partners
 • Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes (Saarlands ministerie van arbeid, gezin, preventie, sociale zaken en sport )
 • Conseil Régional de Lorraine (Frankrijk) (regionale raad Lotharingen)
 • Ministère du Travail et de l´Emploi, Luxembourg (Luxemburgs ministerie van arbeid en werkgelegenheid)
 • Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz (ministerie van sociale zaken, arbeid, gezondheid en bevolking van Rijnland-Palts)
 • Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit (regionale directie Rijnland-Palts van de federale arbeidsvoorziening)
 • Pôle emploi Lorraine (arbeidsbureau Lotharingen)
 • Direction Générale de Pôle emploi (Directoraat-generaal van de werkgelegenheid)
 • Administration de l´Emploi pour le Luxembourg (ADEM) (Arbeidsbureau Luxemburg)
 • CSI – Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental (Interregionale vakbondsraad)
 • VSU - Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V. (Vereniging van industriële confederaties van Saarland)
 • LVU - Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V. (Vereniging van industriële confederaties van de deelstaat Rijnland-Palts)
 • MEDEF-Moselle - Mouvement des Entreprises de France (Franse ondernemingsbeweging)
 • FEDIL – Business Federation Luxembourg (Federatie van Luxemburgse industriële ondernemingen)
 • ZAV – Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit) (Centrale voor arbeidsbemiddeling van de federale arbeidsvoorziening)
 • Europese Commissie
Coördinator
Frédéric  Chomard
Adres: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefoon: +49 681 954 1327
Fax: +49 681 954 13 23
E-mailadres: frederic.chomard@eures-sllrp.eu