Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Website
http://www.eureslux.org
Bestreken gebieden
Provincie Luxemburg (België), Lotharingen (Frankrijk), Luxemburg
Korte beschrijving

Deze Europese ontwikkelingspool kwam in 1985 tot stand. Het doel was de grensregio’s die het slachtoffer waren van de recessie in de staalindustrie, nieuw leven in te blazen. Het gebied dat het werkterrein vormt van dit in 1993 tot stand gekomen EURES/EDP-partnerschap, wordt gekenmerkt door grootschalig verkeer van grensarbeiders, met name richting Luxemburg. Aan weerszijden van de grens is een netwerk van speciaal opgeleide Euroadviseurs opgezet voor de verlening van informatie-, advies- en arbeidsbemiddelingsdiensten aan werkzoekenden, grensarbeiders en werkgevers die over de grens activiteiten willen ontplooien of personeel willen werven.

De meest noemenswaardige van de vele activiteiten zijn:

 • samenwerking tussen de nationale arbeidsbureaus, met name door het opvragen en verspreiden van informatie over vacatures uit de EURES-database, en het organiseren van grensoverschrijdende workshops voor werkzoekenden;
 • seminars voor vakbondsvertegenwoordigers op het terrein van sociaal overleg en bestaande wetgeving in de ontwikkelingspool;
 • grensoverschrijdende bijeenkomsten voor bedrijfsdirecteuren en personeelsmanagers;
 • de analyse van de kwalificatie- en opleidingseisen van bedrijven binnen de ontwikkelingspool, en de analyse van werkgelegenheidsprognoses;
 • het opstellen van informatiebrochures over specifieke onderwerpen die van belang zijn voor grensarbeiders (sociale uitkeringen, belastingstelsel, arbeidswetgeving, erkenning van diploma’s en kwalificaties, woonomstandigheden, enz.);
 • vergaring en analyse van gegevens over de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en de mobiliteit van grensarbeiders;
 • samenwerking tussen Euroadviseurs en partnerorganisaties om zicht te krijgen op de factoren die mobiliteit in de weg staan, en om adequate oplossingen voor te stellen.
Exemplaren van de informatiebrochures en studies kunnen samen met andere informatie worden verkregen bij de kantoren van de partnerorganisaties en via de internetsite van het partnerschap.

 

Partners
 • Conseil Régional de Lorraine (regionale raad Lotharingen).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (het Luxemburgse ministerie van Arbeid en Werkgelegenheid).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi - FOREM (gemeentelijk en regionaal bureau voor beroepsopleiding en werkgelegenheid, subregionale afdeling Arlon).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (nationaal arbeidsbureau), regionale afdeling Lotharingen.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (arbeidsbureau Groothertogdom Luxemburg).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (interregionale vakbondsvereniging van de Europese ontwikkelingspool, waarbinnen zeven vakbonden in drie landen zijn verenigd).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge CCILB (Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel en Fabrieken).
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois FEDIL (federatie van Luxemburgse industriële ondernemingen).
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France: de Franse ondernemingsbeweging).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (studiecentrum voor bevolkings-, armoede- en sociaal-economisch beleid)/Internationale netwerken voor studies in technologie, milieu, alternatief beleid en ontwikkeling (CEPS/INSTEAD) van het Groothertogdom Luxemburg.
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine - CRD EURES Lorraine (grensoverschrijdend EURES-onderzoeks- en documentatiecentrum van Lotharingen).
Coördinator
Nicolas Brizard
Adres: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefoon: +33 (0)3 87 39 35 27
Fax: +33 (0)3 87 21 06 88
E-mailadres: nicolas.brizard@pole-emploi.fr