Hulp nodig?

EURES in grensregio’s

Danubius (SK-HU)

Naam grensoverschrijdend partnerschap
Danubius (SK-HU)
Website
http://www.eures-t-danubius.eu
Bestreken gebieden
Slowakije – vier districten: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Hongarije – drie regio’s: West-Transdanubië, Centraal-Transdanubië, Centraal Hongarije
Korte beschrijving
Het partnerschap Danubius omvat een gebied van bijna 10 000 vierkante kilometer met meer dan 1,2 miljoen inwoners langs de zuidwestelijke grens van Slowakije en de noordwestelijke grens van Hongarije, aan weerszijden van de Donau. Het is het eerste EURES-T-partnerschap tussen twee nieuwe EU-lidstaten. De arbeidsmarkten van beide partnerlanden zijn al jaren met elkaar vervlochten en de arbeidsmobiliteit wordt ondersteund door een intergouvernementele overeenkomst uit 1999 over wederzijdse tewerkstelling van burgers. Het grensoverschrijdende verkeer van Slowakije naar Hongarije is echter toegenomen, vooral sinds de beide buurlanden in mei 2004 toetraden tot de Europese Unie en werknemers van over de grens geen werkvergunning meer nodig hadden. Deze ontwikkeling bracht de partners ertoe EURES-T Danubius op te richten. In december 2006 werd een kaderovereenkomst ondertekend. In overeenstemming met de deelnemende arbeidsbureaus en sociale partners, en in overeenstemming met hun verantwoordelijkheden op nationaal en grensoverschrijdend niveau, verplichten de contracterende partijen zich ertoe om de volgende algemene doelen na te streven:
 1. sollicitanten, mensen met belangstelling voor een baan, werkgevers en andere gebruikers informeren over de huidige leef- en werkomstandigheden over de grens;
 2. de uitwisseling van informatie over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in het grensgebied ondersteunen via direct en regelmatig contact tussen EURES-adviseurs van deelnemende werkgelegenheidsdiensten, waarbij echter de wetgeving inzake de behandeling van persoonsgegevens in acht wordt genomen;
 3. een grensoverschrijdende sociale dialoog tot stand brengen, informatie uitwisselen over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en een geharmoniseerd beheer ondersteunen met oog voor de arbeidsmogelijkheden, waarbij echter de wetgeving inzake de behandeling van persoonsgegevens in acht wordt genomen;
 4. bijdragen aan de ontwikkeling van het beroepsopleidingsaanbod op grensoverschrijdend niveau.
Partners
 • Centraal Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken en Gezin in Bratislava
 • Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken en Gezin in Dunajská Streda
 • Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken en Gezin in Nové Zámky
 • Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken en Gezin in Komárno
 • Bureau voor Arbeid, Sociale Zaken en Gezin in Levice
 • Regionale Vakbondsraad (KOZ) van de regio’s Nitra en Trnava
 • Regionaal kantoor van de AZZZ SR (Federatie van werkgeversverenigingen van Slowakije) in Trnava
 • Nationaal Arbeidsbureau in Boedapest
 • Regionaal Arbeidsbureau voor West-Transdanubië in Győr
 • Regionaal Arbeidsbureau voor Centraal-Transdanubië in Székesfehérvár
 • Regionaal Arbeidsbureau voor Centraal Hongarije in Boedapest
 • Regionale vertegenwoordiging voor Centraal Hongarije van de Raad voor Arbeidszaken, werkgeverszijde
 • Regionale vertegenwoordiging voor Centraal Hongarije van de Raad voor Arbeidszaken, werknemerszijde
 • Regionale vertegenwoordiging voor Centraal-Transdanubië van de Raad voor Arbeidszaken, werkgeverszijde
 • Regionale vertegenwoordiging voor Centraal-Transdanubië van de Raad voor Arbeidszaken, werknemerszijde
 • Regionale vertegenwoordiging voor West-Transdanubië van de Raad voor Arbeidszaken, werkgeverszijde
 • Regionale vertegenwoordiging voor West-Transdanubië van de Raad voor Arbeidszaken, werknemerszijde
Coördinator
Edita Bertová
Adres: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefoon: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-mailadres: eures.t.danubius@gmail.com