Għajnuna għal din it-taqsima

EURES fir-reġjuni transkonfinali

TransTirolia (IT-AT-CH)

Isem tal-assoċjazzjoni transfruntiera
TransTirolia (IT-AT-CH)
Web Site
http://www.eures-transtirolia.eu
Reġjuni koperti
- Repubblika ta’ l-Awstrija, Stat Federali tat-Tirol, inklużi d-distretti ta’ Landeck, Imst, Innsbruck (belt u Stat), Schwaz u Lienz
- Repubblika Taljana: Provinċja Awtonoma ta’ Bolzano – Tirol tan-Nofsinhar
- Konfederazzjoni Żvizzera: Distrett Awtonomu ta’ Grisons
Deskrizzjoni Qasira
Kważi 550,000 persuna huma mpjegati fir-reġjun, li jinkludi t-Tirol tat-Tramuntana, tal-Lvant u tan-Nofsinhar u d-Distrett Awtonomu ta’ Grisons. F’dan ir-reġjun, madwar 1,700 ħaddiem transkonfinali u xi 4,000 żgħażugħ huma rreġistrati f’kors f’pajjiż ġar, u dan huwa numru għoli meta mqabbel ma’ reġjunijiet transkonfinali oħra ta’ l-EURES.
Il-Kundizzjonijiet qafas għall-kooperazzjoni transkonfinali bejn is-servizzi ta’ l-impjieg u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem tat-Tirol u tat-Tirol tan-Nofsinhar ġew iffirmati fl-1997 u ġew rinnovati u estiżi għal organizzazzjonijiet oħra f’Mejju 2000. F’Novembru 2002, Grisons ingħaqdet mat-Transtirolia ta’ l-EURES mal-Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) (Uffiċċju tad-Distretti Awtonomi għall-Industrija u x-Xogħol).
(Data: 2006)
Sħab
- Stat Federali tat-Tirol
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) (Servizz tas-Suq tax-Xogħol tat-Tirol)
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) (Federazzjoni ta’ l-Industrija tat-Tirol)
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) (Kamra tal-Kummerċ tat-Tirol)
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (Federazzjoni tat-Trejdjunjins ta’ l-Awstrija)
- Provinċja Awtonoma ta’ Bolzano-Tirol tan-Nofsinhar, Dipartiment ta’ l-Impjiegi
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer (Kamra tal-Kummerċ, Industrija, Artiġjanat u Agrikoltura)
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) (Ċirkolu Ekonomiku tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) (Istitut għall-Promozzjoni tax-Xogħol)
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (Assoċjazzjoni tal-Lukandi u l-Catering tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Landesverband der Handwerker (HGV) (Assoċjazzjoni Reġjonali tal-Ħaddiema Artiġjanali)
- Südtiroler Bauernbund (SBB) (Federazzjoni tal-Bdiewa tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Unternehmerverband Südtirol (Assoċjazzjoni ta’ min iħaddem tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Verband für Kaufleute und Dienstleistern (Assoċjazzjoni tal-Kummerċanti u l-Persuni li jipprovdu s-Servizzi)
- Verband der Selbständigen (Assoċjazzjoni tal-Ħaddiema li jaħdmu għal Rashom)
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) (Federazzjoni Ġenerali tat-Trejdjunjins)
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) (Federazzjoni Awtonoma tat-Trejdjunjins tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) (Assoċjazzjoni Kattolika ta’ l-Impjegati)
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) (Federazzjoni tat-Trejdjunjins tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) (Kamra tat-Trejdjunjins tat-Tirol tan-Nofsinhar)
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) (Uffiċċju għall-Industrija u x-Xogħol tad-Distrett Awtonomu ta’ Grisons)
- Graubündner Baumeisterverband (Assoċjazzjoni tal-Kuntratturi ta’ Grisons)
- Travail Suisse Graubünden
- Gewerkschaftsbund Graubünden (Federazzjoni tat-Trejdjunjins ta’ Grisons)
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) (Kunsill Interreġjunali tat-Trejdjunjins ta’ l-Alpi Ċentrali)