Għajnuna għal din it-taqsima

EURES fir-reġjuni transkonfinali

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Isem tal-assoċjazzjoni transfruntiera
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Web Site
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Reġjuni koperti

Iż-żona transkonfinali tkopri l-provinċji ta’ Ourense u Pontevedra (Galizja, Spanja) u s-subreġjuni ta’ Minho-Lima, Cávado, Ave u Tâmega (Tramuntana tal-Portugall).

Deskrizzjoni Qasira

Is-sħubija transkonfinali ġiet imwaqqfa fl-1997. Hija involuta f’serja ta’ inizjattivi li huma mmirati sabiex il-mobilità ta’ ħaddiema u min iħaddem fil-Galizja u t-Tramuntana tal-Portugall reġjun Ewro tiġi faċilitata, permezz tal-bidla f’dan il-reġjun f’żona ta’ suq tax-xogħol uniku.

Mill-bidu tas-sħubija is-segwenti ġie milħuq:
- ħolqien ta’ netwek ta’ ‘Conselleiros EURES’ [EURES Advisers], speċjalisti fil-mobilità transkonfinali u transnazzjonali mid-diversi organizzazzjonijiet imsieħba (Xunta de Galicia, IEFP, Univerdade de Vigo, ACISAT – ara hawn taħt), li jipprovdi servizzi ta’ ppostjar, informazzjoni u pariri lil min ifittex xogħol, lil ħaddiema u lil min iħaddem fiż-żona tal-Galizja u t-Tramuntana tal-Portugall reġjun Ewro;
- għoti ta’ dokumentazzjoni u informazzjoni dwar suġġetti speċifikament relatati mal-mobilità transkonfinali (sigurtà soċjali, taxi, qgħad, rikonoxximent ta’ kwalifi, twaqqif tan-negozju tiegħek, eċċ.);
- organizzazzjoni ta’ seminars u konferenzi rigward id-drittiijiet u l-obbligi ta’ ħaddiema u min iħaddem involuti f’negozji fiż-żona transkonfinali;
- organizzazzjoni ta’ korsijiet ta’ taħriġ vokazzjonali transkonfinali għal min huwa qiegħed;
- analiżi ta’ dejta rigward il-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol transkonfinali, il-fluss transkonfinali tal-ħaddiema u ostakoli għall-mobilità;
- it-twaqqif ta’ gruppi ta’ ħidma permanenti, komposti minn persuni eżekuttivi u speċjalisti minn korpi bħalma huma s-Sigurtà Soċjali, l-Ispettorat tax-Xogħol u l-Housing ta’ Galizja u l-Portugall [Teżorerija tal-Galizja u l-Portugall], sabiex jindividwaw ostakoli rigward il-mobilità u jimplimentaw il-miżuri meħtieġa sabiex jilqgħu għal dawn l-isfidi.

Dokumenti, studji u informazzjoni oħra, inklużi studji li saru, li huma disponibbli mill-uffiċċji ta’ l-organizzazzjonijiet imsieħba, il-websajt ta’ hawn fuq jew fuq CD-ROM.

Sħab

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [Portuguese Public Employment Service]
- Xunta de Galicia [Galician Autonomous Government]
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [Spanish National Employment Office]
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Galicia-North Portugal Interregional Trade Union Council]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [General Workers’ Union of Galicia]
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [National Confederation of Workers Unions of Galicia]
- União Geral de Trabalhadores de Portugal [General Workers Union of Portugal]
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [General Confederation of Portuguese Workers]
- Associação Industrial do Minho [Minho Industrial Association]
- Associação Empresarial de Viana do Castelo [Viana do Castelo Business Association]
- União Empresarial do Vale do Minho [Vale do Minho Business Confederation]
- Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) [Alto Tâmega Business Association]
- Confederación de Empresários de Galicia [Galicia Employers Confederation]
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Vale do Minho Intermunicipal Association]
- Comunidade Urbana VALIMAR [VALIMAR Urban Community]
- Federación Galega de Municipios e Provincias [Galician Federation of Municipalities and Provinces]
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [Galicia-North Portugal Employment Association]:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Commission for Coordination and Regional Development of the North]
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [General Secretariat for Foreign Affairs-Galician Autonomous Government]
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Commission for Coordination and Regional Development of the North]
- Universidade de Vigo [Vigo University]
- Universidade de Minho [Minho University]

Koordinatur
Teresa Gonzàlez Ventin
Indirizz: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefon: +351.251.82.61.05
Fax: +351.251.82.61.04
Indirizz ta' l-e-mail: teresa.ventin@iefp.pt