Għajnuna għal din it-taqsima

EURES fir-reġjuni transkonfinali

EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)

Isem tal-assoċjazzjoni transfruntiera
EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)
Web Site
http://www.eures-emr.org
Reġjuni koperti
Ir-Reġjun transnazzjonali tal-Meuse-Rhine (Euregio) jinkludi n-nofs-inhar tal-provinċja Olandiża ta’ Limburg, il-provinċji Belġjani ta’ Limburg u Liège, il-komunità li titkellem bil-Belgjan u bil-Ġermaniż u r-reġjun ta‘Aachen fil-Ġermanja.
Deskrizzjoni Qasira

Il-EURES Meuse-Rhine ġiet stabbilita fl-1993.il-għan ta’din l-isħubija trans-nazzjonali hija sabiex iżżid il-mobilità ta’l-impjegati u min qed ifittex ix-xogħol fil-euregio u sabiex jitneħħew l-ostakli għall-mobilità. L-isħab iwettqu medda ta’attivitajiet u joffru, fost affarijiet oħra:
- servizz trans-snazzjonali għal tfittix ta’xogħol, opportunitajiet ta’ taħriġ
- parir u appoġġ għal min qed ifittex ix-xogħol fir-reġjun trans-nazzjonali
- parir u appoġġ għal min iħaddem fir-reklutaġġ trans-nazzjonali ta’l-istaff
- informazzjioni dwar il-kunidzzjonijiet ta tal-għajrxien u tax-xogħol fir-reġjun trans-nazzjonali
- informazzjoni dwar taħriġ vokazzjonali
- Informazzjoni għal ħaddiema bejn il-fruntieri dwar is-sigurtà soċjali, it-taxxi u l-liġi tax-xogħol. 
- analiżi tas-suq tax-xogħol.

Sħab
- Regional-level public employment services : Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Kunsill tat-trade Union Interreġjonali Meuse-Rhine;
- Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Stichting Euregio Meuse-Rhine, li tassoċja l-provinċi Belġjani tal-Limburg u Liège, il-komunità li titkellem bil-ġermaniż tal-Belġju, il-provinċja Olandiża ta’ Limburg u r-reġjun ta’ Aachen;
- Grenzinfopunkt (cross-border information point)