Għajnuna għal din it-taqsima

EURES fir-reġjuni transkonfinali

ØRESUND (DK-SV)

Isem tal-assoċjazzjoni transfruntiera
ØRESUND (DK-SV)
Web Site
http://www.oresundsinfo.org
Reġjuni koperti
Reġjun Hovedstad (Kapital) (Copenhagen, Frederiksberg, Frederikesborg and Roskilde) (DK) u Skåne (SV)
Deskrizzjoni Qasira
Il-partnership trans-nazzjonali ġiet imwaqqfa fl-1997. Huwa involut f’ attivitajiet sabiex jiġu mejjuna ħaddiema u studenti li jaqsmu l-fruntjiera, kif ukoll min iħaddem li jixtiequ jirreklutaw ħaddiema minn naħa l-oħra tar-Øresund (l-istrait bejn iż-żewġ pajjiżi).
Il-partnership :
- stabbilixxa network ta’ Euroadvisors li tħarrġu speċifikament u jinstabu f’ kull naħa tal-fruntjiera tal-Øresund; huma jipprovdu informazzjoni, pariri u placement services għal min qed ifittex xogħol, ħaddiema li jaqsmu l-fruntjiera u min iħaddem li huma interessati f’xogħol jew reklutaġġ trans-nazzjonali;
- għen biex iwaqqaf 4 uffiċċji ta’informazzjoni dwar is-suq tax-xogħol fir-reġun ta’Øresund: 2 f’Skåne u t-2 l-oħra fir-reġjun ta’ Hovedstad. F’dawn l-uffiċċji, jaħdmu flimkien uffiċjali mż-żewġ servizzi tax-xogħol, b’aċċess għal databases ta’postijiet vakanti fiż-żewġ reġjuni;
- organiżżaw seminars ta’informazzjoni għal min qed ifittex xogħol u għal min iħaddem;
- fasslu dokumenti informattivi fuq temi speċifiċi li huma ta’interess għal ħaddiema li jaqsmu l-fruntjiera (kopertura tal-welfare, sistema tat-taxxa, liġi tax-xogħol, għarfien ta’diplomi u kwalifiċi, kundizzjonijiet tal-għajxien, eċċ.);
- ipprepara struzzjonijietgħal ħaddiema li jaqsmu l-fruntjiera li jirrispondi serjes ta’ mistoqsijiet prattiċi li huma ta’ interess għal ħaddiema li jaqsmu l-fruntjiera tar-reġjun Øresund;
- ipprovda links fuq is-sit tiegħu ta’l- Internet għal databases b’informazzjoni dwar l-opportunitajiet għal taħriġ vokazzjonali trans-nazzjonali;
- wettaq studju komparattiv tad-differenzi eżistenti bejn id-deskrizzjonijet tax-xogħolijiet fl-industrija tal-bini fl-Isvezja u d-Danimarka – setturi oħra bħalma huma l-ħarsien tas-saħħa u dalwaqt l-edukazzjoni.
Id-dokumenti, studji u informazzjoni oħra huma kollha disponibbli fuq is-sit ta’l-Internet tal-partnership.
Sħab
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Awtorità Nazzjonali Daniża tas-suq tax-xogħol);
- Arbejdsformidlingen - AF (Servizz reġjonali Daniż ta’xogħol pubbliku) għar-reġjuni ta’Greater Copenhagen, Frederiksborg u Roskilde ;
- Arbestsförmedlingerna - AF (Servizz ta’xogħol pubbliku Svediż);
- Länsarbetsnämden - LAN (County Bord Svediż tax-xogħol - Skåne delegation);
- Øresund Kunsill Inter-reġjonali tat-Trade Unions;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Konfederazzjoni Svediża ta’min iħaddem);
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Konfederazzjoni Daniża ta’min iħaddem);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Konfederazzjoni Daniża ta’ħaddiema bil-paga u tal-ħaddiema taċ-Ċivil);
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Konfederazzjoni Svediża tal-Professjonisti li huma impjegati);
- Akademikernes Centralorganisation - AC (Konfederazzjoni Daniża ta’ Assoċjazzjonijiet Professjonali);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Konfederazzjoni Svediża ta’ Assoċjazzjonijiet tal-Professjonisti).
Koordinatur
Morten Hjorth Jahnsen
Indirizz: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefon: +45 72223300
Indirizz ta' l-e-mail: mja@workindenmark.dk