Pārvietošanās brīvība : Rumānija

Informācija par pārejas noteikumiem attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos no jaunajām dalībvalstīm, uz tām un starp tām.

Eiropas Komisija:

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs 1 darba ņēmēju brīva pārvietošanās ir pamattiesības, kas ļauj vienas EEZ valsts pilsoņiem strādāt citā EEZ valstī pēc tiem pašiem noteikumiem, pēc kādiem strādā attiecīgās valsts pilsoņi.

Pārejas periodā, kas beigsies ne vēlāk kā 7 gadus pēc 2013. gada 1. jūlija, kad Horvātija pievienojās ES, var darboties daži noteikumi, kas ierobežo darba ņēmēju pārvietošanās brīvību no šīs valsts un uz to.

Šie ierobežojumi attiecas tikai uz brīvu pārvietošanos ar nolūku stāties darbā, un dažādās dalībvalstīs tie var atšķirties.

Izvēloties valsti no zemāk esošā saraksta, jūs uzzināsiet, kādi noteikumi šajā valstī tiek piemēroti darba meklētājiem no citām dalībvalstīm.