Ziņas portālā

EURES darba gadatirgus rada teicamas darba piemeklēšanas iespējas Eiropā

Zviedrija salīdzinājumā ar dažām citām ES dalībvalstīm ir mazāk cietusi vispasaules finanšu krīzē. Iepriekšējos divos gados, ekonomikai pakāpeniski atveseļojoties, atsevišķas nozares aktīvi centās aizpildīt darba vakances ar kvalificētiem darbiniekiem no savas valsts. Trefort AB — būvuzņēmums, kas atrodas Stokholmā, — pēc nejaušas tikšanās EURES darba gadatirgū Ungārijā ir atradis ideālu risinājumu.
 
Kad Trefort līdzdibinātājs Pērs Johansons [Pär Johansson] pagājušā gada oktobrī pēc kāda Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta konsultanta ieteikuma piedalījās EURES gadatirgū Budapeštā, Ungārijā, viņa nodoms bija tikai uzzināt vairāk par Ungārijas darba tirgu un darba meklētāju vajadzībām. „Mēs izvēlējāmies Budapeštu, jo bijām sadarbojušies ar Ungārijas būvuzņēmumu Gotlandē [Gotland], Zviedrijā, un bijām pārsteigti par viņu darba kvalitāti un jo īpaši to, cik kvalitatīvi savu darbu veic galdnieki, kuru prasmes un pieeja atbilst zviedru gaumei.” Viņam nebija ne jausmas, ka tikai pēc dažiem mēnešiem viņa klienti īpaši vaicās pēc darbiniekiem no Trefort kolektīva, kurā strādā vairāk nekā 10 ungāru galdnieku.
 
„Darba gadatirgū mūs uzrunāja kāda Ungārijas darbā iekārtošanas aģentūra, kam bija vajadzīgie sakari un entuziasms, lai Ungārijā atrastu galdniekus, kuri labprāt vēlētos pārcelties uz ārvalstīm, lai strādātu. Tā izrādījās abpusēji izdevīga situācija,” paskaidro Pērs. Uzņēmums Trefort, kas ir specializējies augsti kvalificētu darbinieku brigāžu iznomāšanā dažiem vadošajiem Zviedrijas būvuzņēmumiem, ir atradis ideālu darba metodiku. „Mēs izveidojam nelielas ungāru galdnieku brigādes, kurām kā vadītāji tiek norīkoti zviedru speciālisti. Viņi sazinās angļu valodā, kas izdodas itin labi. Tas ir izdevīgs risinājums, un mūsu klienti ir apmierināti ar rezultātiem,” secina Pērs, kura kompetencē pašlaik ir visi administratīvie jautājumi, kas saistīti ar galdnieku iekārošanu darbā Zviedrijā.
 
Tā kā Zviedrijā joprojām ir pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem, EURES Zviedrijā aktīvi vēršas pie maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), lai arī turpmāk veicinātu šo veiksmīgo darba mobilitātes modeli. Trefort ir ļoti apmierināts ar Budapeštas darba gadatirgū uzsāktās sadarbības rezultātu, tādēļ Pērs apsver iespēju paplašināt uzņēmuma darbību, meklējot ungāru darbiniekus ar citām manuālajām prasmēm, lai apmierinātu nozares pieprasījumu Zviedrijas darba tirgū.
 
 
Plašāka informācija
 
Meklēt Darba dienu EURES pasākumu kalendārā
 
 
Uzzināt vairāk par darba un dzīves apstākļiem dažādās Eiropas valstīs EURES darba mobilitātes portālā
 
 
Meklēt prasmīgus darbiniekus EURES CV datubāzē
 
Uzzināt, ko EURES var darīt darba devēju labā


« Atpakaļ