Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Pārrobežu partnerības nosaukums
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-triregio.eu/
Aptvertie reģioni
EURES-TriRegio aptver Lejassilēzijas (Dolnośląskie) vojevodistes Jeleņaguras-Valbžihas (Jeleniogórsko-Wałbrzyski) apriņķi Polijā, Ūstu pie Labas (Ustí nad Labem), Karlovi Varu (Karlovy Vary) un Liberecas (Liberec) apgabalus Čehijā un Saksijas brīvvalsts administratīvās teritorijas Hemnicu un Drēzdeni Vācijā.
Īss apraksts
Projekta attīstītāji / projekta dalībnieki

Darba tirgus partnerību EURES-TriRegio veido nodarbinātības institūcijas, arodbiedrības un darba devēju apvienības, un tā aptver noteiktus Saksijas, Bohēmijas un Lejassilēzijas reģionus.

Projekta attīstītājs ir Vācijas Arodbiedrību savienības Saksijas apgabala nodaļa (DGB Bezirk Sachsen). Projekta partneri ir Federālās Darba aģentūras Saksijas Reģionālā direkcija, Lejassilēzijas vojevodistes Darba pārvalde, kā arī Ūsti pie Labas, Liberecas un Sokolovas Darba pārvaldes, Jeleņaguras apriņķa arodbiedrība NSZZ „Solidarność“, Bohēmijas-Morāvijas Arodbiedrību konfederācija (ČMKOS), Rietumpolijas Darba devēju konfederācija (FPPZ), Liberecas apgabala Tautsaimniecības kamera un Egerlandes Reģionālā Tautsaimniecības kamera, Čehijas Republikas un Polijas Republikas Darba un Sociālo lietu ministrijas, kā arī Federālās Darba aģentūras Centrālā Ārzemnieku un specializētās darbā iekārtošanas pārvalde (ZAV).

Projekta darbības ilgums

Pārrobežu partnerību EURES-TriRegio projekta partneri gatavoja kopš Polijas un Čehijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā, un tā tika apstiprināta pēc Ietvara vienošanās parakstīšanas 2007. gada oktobrī. Darbības laiks beidzās 31.05.2009. No 2010. gada 1. jūnija sāksies nākamais trīs gadu atbalsta periods.

Uzdevums / izvirzītie mērķi un to īstenošana

Pārrobežu partnerības EURES-TriRegio ietvaros darba un izglītības tirgu integrācija trīs valstu pierobežas reģionā tiek uzskatīta par svarīgu organizatorisku uzdevumu. Tās ilgtermiņa mērķis ir veicināt kopēja darba tirgus attīstību, ievērojot attiecīgajās valstīs pastāvošos darba un sociālos standartus.

Pagaidām tās aktivitātes ir koncentrētas uz informāciju, konsultācijām un starpniecību, plašas publiskās pieejamības nodrošināšanu informācijai par darba un dzīves apstākļiem, kā arī pārrobežu vakanču piedāvājumu apmaiņas attīstību. To papildina partneru organizāciju īstenotie pasākumi, kuru mērķis ir tālākās pārredzamības nodrošināšana reģionālajā darba tirgū. Semināriem un ekspertu forumiem jākalpo savstarpējas sapratnes veidošanai un nepieciešamo pasākumu identificēšanai, kā arī efektīvu, darba tirgus vajadzībām atbilstīgu projektu izstrādei no partneru organizāciju puses.

Viens no lielākajiem šķēršļiem, kas kavē darba ņēmēju mobilitāti pierobežas reģionā, ir brīvas pārvietošanās ierobežojumi, ko Polijas un Čehijas darba ņēmējiem piemēro Vācijā. Taču arī šeit pārrobežu partnerība saskata potenciālu, lai ar mērķtiecīgas informācijas apmaiņas palīdzību izmantotu jau pastāvošās pārrobežu nodarbinātības iespējas un tādējādi dotu aktīvu ieguldījumu mobilitātes potenciāla apguvē.

Patlaban EURES-TriRegio reģiona darba institūcijās strādā 12 EURES konsultantes un konsultanti. No tiem 7 darbojas Saksijā, 2 Lejassilēzijas pierobežas teritorijā, bet pārējie 3 – Liberecas, Ūstu pie Labas un Karlovi Varu apgabalā. Viņi garantē piekļuvi EURES pakalpojumu pamatpaketei pierobežas reģionā.

Tā ietvaros kopš 2007. gada EURES-TriRegio reģionā periodiski tiek organizētas konsultatīvās konferences ar noteiktā termiņā piedāvātām vai individuālām konsultācijām, ko sniedz pārrobežu darbā iesaistītie EURES konsultanti un konsultantes. Tās papildina plašai publikai domāti informatīvie pasākumi, kas iepazīstina ar darba un dzīves apstākļiem, kā arī ikgadējās darba biržas un darbaspēka piesaistīšanas dienas ar reģionālo darba devēju piedalīšanos.

Turklāt pēc reģionālā līmenī strādājošo darba institūciju, arodbiedrību un darba devēju apvienību iniciatīvas jau ir organizēti specifiskām tēmām un noteiktām mērķa grupām veltīti semināri un ekspertu forumi ar pieaicinātu ekonomikas un zinātnes pārstāvju piedalīšanos.

Ir nepieciešama visaptveroša informācijas un konsultāciju piedāvājuma nodrošināšana pierobežas teritorijā. Tā ietvaros būtiska loma ir kompetentu darba institūciju konsultantu un kontaktpersonu pieejamībai arodbiedrībās un darba devēju apvienībās.

Pārobežu partnerības EURES-TriRegio mērķis ir apvienot dažādas partneru organizāciju kompetences un reģionā kļūt par ekspertu, pie kura var vērsties dažādas ieinteresētās personas. Turpinot attīstīt aktuālu un uz specifiskām mērķa grupām orientētu informācijas un pakalpojumu piedāvājuma klāstu un nodrošinot tā pieejamību, šī partnerība dos būtisku ieguldījumu pārrobežu darba tirgus pārredzamībā un mobilitātes veicināšanā pierobežas reģionā.

Galvenie nākamā gada uzdevumi ir šādi:
 • visaptveroša esošā EURES konsultantu tīkla izveide un jaunu kontaktpersonu nodrošināšana pierobežas reģionā – gan darba institūcijās, gan sociālo partneru organizācijās;
 • aktuāla un specifiskām mērķa grupām paredzēta informācijas un konsultāciju piedāvājuma attīstība un nodrošināšana darba devējiem, darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem un studentiem;
 • iniciatīvas izstrāde par taisnīgu mobilitāti trīs valstu pierobežas reģionā;
 • iniciatīvas izstrāde specializētā darbaspēka pieprasījuma apkopošanai.
EURES-TriRegio koordinators: Sebastian Klähn
Partneri
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV CR) / Čehijas Republikas Darba un sociālo lietu ministrija
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Polijas Republikas Darba un sociālo lietu ministrija
 • Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit / Federālās Darba aģentūras Saksijas Reģionālā direkcija
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / Bohēmijas-Morāvijas Arodbiedrību konfederācija
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / Jeleņaguras apriņķa arodbiedrība NSZZ „Solidarność“
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen / Vācijas Arodbiedrību savienības Saksijas apgabala nodaļa
 • Uřad Práce v Sokolově / Sokolovas Darba pārvalde
 • Uřad Práce v Liberci / Liberecas Darba pārvalde
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Ūstu pie Labas Darba pārvalde
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Lejassilēzijas Darba pārvalde Valbžihā
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Liberecas apgabala Tautsaimniecības kamera
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Egerlandes Reģionālā Tautsaimniecības kamera
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Rietumpolijas Darba devēju konfederācija (FPPZ)
Koordinators
Sebastian Klähn
Adrese: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Tālruņa numurs: +49 (0)351 863 31 16
Fakss: +49 (0)351 863 31 58
E-pasta adrese: sebastian.klaehn@dgb.de