Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

TransTirolia (IT-AT-CH)

Pārrobežu partnerības nosaukums
TransTirolia (IT-AT-CH)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-transtirolia.eu
Aptvertie reģioni
- Austrijas Republika: Tiroles federālā zeme, kurā ietilpst Landekas [Landeck], Imstas [Imst], Insbrukas [Innsbruck] (pilsēta un apkārtējā teritorija), Švacas [Schwaz] un Lincas [Lienz] apgabals
- Itālijas Republika: Bolcāno-Altoadidžes (Dienvidtiroles) autonomā province
- Šveices Konfederācija: Graubindenes kantons
Īss apraksts
Šis reģions, kas aptver Ziemeļtiroli un Austrumtiroli, Altoadidžes (Dienvidtiroles) provinci un Graubindenes kantonu, piedāvā gandrīz 550 000 darbavietu. Šajā reģionā ap 1700 cilvēku regulāri šķērso robežu un aptuveni 4000 jauniešu iegūst izglītību kaimiņvalstī, kas ir visai liels skaitlis, salīdzinot ar citiem EURES pierobežas reģioniem.
Pamatnolīgumi par pārrobežu sadarbību starp Tiroles un Dienvidtiroles nodarbinātības dienestiem un darba devēju organizācijām tika parakstīti 1997. gadā, 2000. gada maijā tos pagarināja, piesaistot vēl citas organizācijas. 2002. gada novembrī Graubindenes kantons kopā ar Rūpniecības, amatniecības un nodarbinātības dienestu (KIGA) pievienojās EURES TransTirolia partnerībai.
(2006. gada dati)
Partneri
- Tiroles federālā zeme
- Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) [Tiroles Darbatirgus dienests]
- Industriellenvereinigung Tirol (IVT) [Tiroles Rūpniecības asociācija]
- Wirtschaftskammer Tirol (WK ) [Tiroles Tautsaimniecības kamera]
- Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) [Austrijas Arodbiedrību federācija]
- Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Arbeit [Bolcāno-Dienvidtiroles autonomās provinces Nodarbinātības nodaļa]
- Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer [Tirdzniecības, rūpniecības, amatniecības un lauksaimniecības kameras]
- Südtiroler Wirtschaftsring (SWR) [Dienvidtiroles Saimnieciskā apvienība]
- Arbeitsförderungsinstitut (AFI-IPL) [Nodarbinātības veicināšanas institūts]
- Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol [Dienvidtiroles Viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumu asociācija]
- Landesverband der Handwerker (HGV) [Amatnieku asociācija]
- Südtiroler Bauernbund (SBB) [Dienvidtiroles Zemnieku apvienība]
- Unternehmerverband Südtirol [Dienvidtiroles Uzņēmēju asociācija]
- Verband für Kaufleute und Dienstleister [Tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju asociācija]
- Verband der Selbständigen [Pašnodarbināto asociācija]
- Allgemeiner Gewerkschaftsbund (AGB-CGIL) [Vispārējā arodbiedrību apvienība]
- Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) [Dienvidtiroles Autonomā arodbiedrību apvienība]
- Katholischer Verband der Werktätigen (KVW) [Katoļu darba ņēmēju asociācija]
- Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB-CISL) [Dienvidtiroles Arodbiedrību federācija]
- Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK-UIL) [Dienvidtiroles Arodbiedrību kamera]
- Kantonales Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) [Graubindenes kantona Rūpniecības, amatniecības un nodarbinātības dienests]
- Graubündner Baumeisterverband [Graubindenes Būvinženieru asociācija]
- Travail Suisse Graubünden [Darba ņēmēju organizācija]
- Gewerkschaftsbund Graubünden [Graubindenes Arodbiedrību apvienība]
- Interregionaler Gewerkschaftsrat Zentralalpen (IGR) [Alpu Starpreģionālā arodbiedrību padome]