Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Tornedalen (SV-SF)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Tornedalen (SV-SF)
Tīmekļa vietne
http://www.crossbordertornedalen.net
Aptvertie reģioni

Pašvaldības Somijā: Enontekiö, Muonio, Kittilä, Kolari, Pello, Ylitornio, Torneå, Tervola, Kemi, Imo, Ii, Haukipudas, Uleåborg (Enontekiē, Muonio, Kitilē, Kolari, Pello, Ilitornio, Torneo, Tervola, Kemi, Imo, Īi, Haukipudasa, Ūleoborga)

Pašvaldības Zviedrijā: Kiruna (Karesuando), Pajala, Övertorneå, Kalix, Överkalix, Haparanda, Luleå (Kiruna (Karesuando), Pajala, Ēvertorneo, Kaliksa, Ēverkaliksa, Haparanda, Lūleo)

Īss apraksts

Pārrobežu partnerattiecības tika uzsāktas 2000. gadā un ir daļa no darbībām, kuru mērķis ir attīstīt kopīgu darba tirgu reģionā, nodrošinot vairāk darba iespēju un lielākas pārrobežu transporta iespējas.

Partnerattiecību uzdevumi ir šādi:

- iegūt salīdzināmu statistiku par darba tirgu un darbaspēku robežas abās pusēs,
- novērst vājās vietas,
- nodibināt kontaktus ar uzņēmējiem un potenciāliem uzņēmējiem dažādās nozarēs,
- sniegt ziņas par darba tirgu nozaru pārstāvjiem, darba meklētājiem un studentiem, kā arī nodrošināt informāciju par prakses iegūšanas, dzīves un darba iespējām robežas abās pusēs,
- aktivizēt mazos uzņēmējus noteiktās problemātiskās nozarēs.

Partneri

Zviedrijas un Somijas reģionālās darba devēju organizācijas
Zviedrijas un Somijas reģionālās arodbiedrības
Reģionālie darbā iekārtošanas biroji un lēņu darba padomes (länsarbetsnämnder)
Pārrobežu reģiona pašvaldību pārstāvji