Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Scheldemond (BE-NL)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Scheldemond (BE-NL)
Tīmekļa vietne
http://www.euresscheldemond.info
Aptvertie reģioni
Pārrobežu reģions aptver Nīderlandes dienvidrietumus un Beļģijas ziemeļrietumus. Tas ietver Nīderlandes provinci Zēlandi un Rietumbrabanti un Beļģijas provinces Antverpeni, Austrumflandriju un Rietumflandriju.
Īss apraksts
Pārrobežu partnerība tika nodibināta 2003. gadā. Partneri ir iesaistīti plaša spektra darbībās, kas paredzētas darba meklētājiem, darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī plašākai sabiedrībai. Pamatdarbības ir šādas:

  • informācijas un tādu konsultāciju nodrošināšana darba meklētājiem, darba devējiem un darba ņēmējiem,  kas sniegtas ikdienā un organizēto sanāksmju, darbnīcu un apmācības sesiju laikā;
  • integrētas veicināšanas darbības, kurās īpašā uzmanība tiek pievērsta darba tirgus mobilitātes priekšrocībām;
  • simpoziju organizēšana par pašreiz aktuālām, ar pārrobežu darba tirgus mobilitāti saistītajām tēmām;
  • Eures Scheldemond pārrobežu darba tirgus deficītu un vājo vietu iezīmēšana;
  • ar pārrobežu mobilitāti saistīto jautājumu un to iespējamu risinājumu attiecība;
  • simpoziju organizēšana par pašreiz aktuālām, ar pārrobežu mobilitāti saistītajām tēmām;
  • apmācības sesiju organizēšana EURES padomdevējiem, kas darbojas valsts nodarbinātības dienestos, un ar to partneriem. Turklāt tādas informācijas apmaiņas sekmēšana, kas saistīta ar darba piedāvājumiem, dzīves gājumiem (CV) un labākajām darba praksēm;
  • dalība darba gadatirgos un Eures Scheldemond darba tirgus organizēšana.
Partneri
• UWV Werkbedrijf West-Brabant & Zeeland (Nīderlandes valsts nodarbinātības dienests)
• Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (Flandrijas valsts nodarbinātības dienests)
• De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen (IVR) (Schelde-Kempen pārreģionu arodbiedrību padome)
• Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland (Tirdzniecības palāta)
• Voka Kamer van Koophandel Oost- & West-Vlaanderen (Flandrijas darba devēju asociācija (VEV) un astoņas Flandrijas tirdzniecības un rūpniecības palātas)
• UNIZO Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen-Mechelen un regio Kempen (Pašnodarbināto un MVU organizācija)
• MKB Zeeland un West-Brabant (MVU organizācija)
• De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) (darba devēju organizācija)
• Provincies Oost- & West-Vlaanderen, Antwerpen, Noord-Brabant un Zeeland (apgabalu iestādes)
Koordinators
Sarah O'Brien
Adrese: Postbus 28, NL - 4461 GL Goes
Tālruņa numurs: 
E-pasta adrese: Sarah.OBrien@uwv.nl