Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Pārrobežu partnerības nosaukums
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Tīmekļa vietne
http://www.eureslux.org
Aptvertie reģioni
Luksemburgas province (Beļģija), Lotringa (Francija), Luksemburga
Īss apraksts

Eiropas Attīstības pols ir izveidots 1985. gadā, lai atjaunotu pierobežas reģionus, kurus ietekmēja tērauda rūpniecības lejupslīde. Šim reģionam, kas līdzdarbojas EURES/EDP pārrobežu partnerībā, ko dibināja 1993. gadā, raksturīga plaša darbinieku svārstmigrācija, jo īpaši Luksemburgas virzienā. Abpus robežai ir izveidots kvalificētu eirokonsultantu tīkls, kas sniedz informāciju, konsultācijas un darbā iekārtošanas pakalpojumus darba meklētājiem, pārrobežu darbiniekiem un darba devējiem, kurus interesē pārrobežu jautājumi vai pieņemšana darbā.

Nozīmīgākie paveiktie darbi ir šādi:

 • nacionālo nodarbinātības dienestu sadarbība, jo īpaši iegūstot un izplatot informāciju par vakantajām darbavietām EURES datubāzē un organizējot pārrobežu darbseminārus darba meklētājiem;
 • semināri arodbiedrību pārstāvjiem par sociālajām konsultācijām un tiesību aktiem EDP;
 • pārrobežu semināri uzņēmumu vadītājiem un personāla vadītājiem;
 • kvalifikācijas un mācību vajadzību analīze EDP reģiona uzņēmumos un nodarbinātības prognozes;
 • informācijas brošūru sagatavošana par konkrētām tēmām, kas interesē pārrobežu darbiniekus (sociālā nodrošināšana, nodokļu sistēma, darba tiesības, diplomu un kvalifikāciju atzīšana, dzīves apstākļi utt.);
 • informācijas apkopošana un analīze par pārrobežu darba tirgu un darbinieku svārstmigrāciju;
 • eirokonsultantu un partnerorganizāciju sadarbība, lai konstatētu mobilitātes šķēršļus un ieteiktu piemērotus risinājumus.
Izveidoto informācijas brošūru un veikto pētījumu kopijas kopā ar citu informāciju pieejamas partnerorganizāciju birojos un partnerības tīmekļa vietnē.

 

Partneri
 • Conseil Régional de Lorraine (Lotringas reģionālā padome).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Luksemburgas Darba un nodarbinātības ministrija).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) (Kopienas un reģionālais arodmācību un nodarbinātības dienests, Arlonas apakšreģionālā nodaļa).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (Nacionālā nodarbinātības aģentūra), Lotringas reģionālā delegācija.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Luksemburgas Lielhercogistes nodarbinātības dienests).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (EDP starpreģionāla arodbiedrību asociācija, kas ietver 7 arodbiedrības 3 valstīs).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB – Beļģijas provinces Luksemburgas Tirdzniecības un rūpniecības kamera).
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL – Luksemburgas Rūpniecības federācija).
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – Francijas Uzņēmumu kustība).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (Apdzīvotības, nabadzības un sociālekonomiskās politikas studiju centrs)/(Luksemburgas Lielhercogistes starptautiskie tehnoloģiju, vides, alternatīvu, attīstības studiju tīkli (CEPS/INSTEAD)).
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Lotringas EURES pārrobežu reģiona resursu un dokumentācijas centrs).
Koordinators
Nicolas Brizard
Adrese: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Tālruņa numurs: +33 (0)3 87 39 35 27
Fakss: +33 (0)3 87 21 06 88
E-pasta adrese: nicolas.brizard@pole-emploi.fr