Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Oberrhein (FR-DE-CH)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Oberrhein (FR-DE-CH)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Aptvertie reģioni
Partnerība iesaistījusies Elzasa, daļa Bādenes Virtembergas un daļa Reinzemes-Pfalcas. Trīs Šveices kantoni ziemeļrietumos partnerībā piedalās kā novērotāji.
Īss apraksts
Partnerība izveidota 1999. gadā, un tās galvenie mērķi ir veicināt pierobežas darbinieku mobilitāti reģionā, samazināt mobilitātes šķēršļus un sniegt potenciālajiem darbiniekiem informāciju par dzīves un darba apstākļiem abās robežas pusēs.
Partnerība veic šādus uzdevumus:
- apkopo informāciju par
- pārrobežu darba tirgu (nosaka profesionālās nozares, kur meklē darbavietas vai darbiniekus, un dažādās vajadzības abās robežas pusēs),
- esošajiem mobilitātes šķēršļiem un pasākumiem to mazināšanai vai novēršanai;
- nodrošina pārrobežu darbiniekiem informāciju par darba uz dzīves apstākļiem un dažādiem attiecīgā reģiona tiesību aktiem (nodokļu, pensiju, sociālās nodrošināšanas utt.);
- sniedz informāciju par darba piedāvājumiem un mācību iespējām pārrobežu reģionā, izmantojot nodarbinātības dienestus, sociālos partnerus un pašvaldības;
- veido mājas lapu, kura atrodas datubāze ar uzņēmumu piedāvājumiem pārrobežu darba tirgū.
- veicina profesionālo apmācību pierobežas reģionā;
- organizē profesionālo apmācību reģionā, lai risinātu kvalificētu speciālistu trūkumu konkrētās nozarēs vai profesijās;
- organizē forumu sociālo partneru dialogam.
Partneri
- Elzasas Darba devēju asociācija (Medef Alsace), Bādenas Virtembergas Darba devēju asociācija (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) un Reinzemes-Pfalcas Darba devēju asociācija (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände).
- Starpreģionālās arodbiedrību padomes (CSI Dreiländereck and CSI Euregio).
- Vietējo pašvaldību nodarbinātības dienesti (ANPE Alsace and Bundesanstalt für Arbeit).
- Bādenas Virtembergas, Reinzemes-Pfalcas un Elzasas pašvaldības.
Koordinators
Laura Maillard
Adrese: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Tālruņa numurs: +49 (0)711 941-1271
E-pasta adrese: laura.maillard@eures-t.eu