Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-crossborder.org
Aptvertie reģioni

Partnerība aptver visu Ziemeļīriju un Īrijas republikas pierobežas grāfistes (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo un Leitrim).

Īss apraksts

EURES (EURopean Employment Services - Eiropas nodarbinātības dienesta) pārrobežu partnerība iedibināta, lai atvieglotu dzīvi tiem, kas vēlas ik dienu vai ik nedēļu pārvietoties pāri robežai, lai pelnītu iztiku. Tas tiek darīts, cenšoties novērst vismaz dažus no šķēršļiem, ar kuriem cilvēki saduras.
Partnerība īpaši pievēršas informācijas robiem. Piemēram, tam, ka darba meklētāji var nezināt, kādas ir nodarbinātības un apmācības iespējas robežas otrā pusē, kā darbojas nodokļu sistēma, vai kā darba piedāvājuma pieņemšana var ietekmēt viņu tiesības uz sociālo apdrošināšanu.
Partnerības mērķis ir palīdzēt arī darba devējiem, nodrošinot tiem piekļuvi lielākam darba ņēmēju pulkam, tas ir, darba meklētājiem, kuri dzīvo aiz robežas, Darba ņēmēji var iegūt informāciju par jautājumiem saistībā ar pārrobežu darbu.

Partneri

Tie ir (alfabēta kārtībā):

  • Department Of Social Protection (DSP – Sociālās aizsardzības departaments)
  • Confederation of British Industry (CBI – Lielbritānijas Rūpniecības konfederācija)
  • Department for Employment and Learning (Nodarbinātības un izglītošanās ministrija)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Dandalkas Tirdzniecības kamera)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC – Īrijas Uzņēmējdarbības un darba devēju konfederācija)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU – Īrijas Arodbiedrību kongress)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Londonderijas Tirdzniecības kamera)
Koordinators
Dympna Boyle
Adrese: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Tālruņa numurs: +353 429392671
E-pasta adrese: dympna.boyle@welfare.ie