Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Aptvertie reģioni

Pārrobežu struktūras teritorija aptver Ourense (Ourenses) un Pontevedra [Pontevedras] provinces (Galīsija, Spānija) un Minho-Lima, Cávado, Ave un Tâmega [Minju-Limas, Kavadu, Aves un Tamegas] apakšreģionus (Portugāles ziemeļu apgabals).

Īss apraksts

Pārrobežu partnerība ir izveidota 1997. gadā. Tā veic dažādus pasākumus, kuru mērķis ir sekmēt darba ņēmēju un darba devēju pārrobežu mobilitāti Galīsijas – Portugāles ziemeļu apgabala eiroreģionā, pārvēršot šo ģeogrāfisko apgabalu vienotā darba tirgū.

Kopš partnerības izveides ir veiktas šādas darbības:
- izveidots “Conselleiros EURES” (EURES konsultantu) tīkls starpvalstu un pārrobežu mobilitātes speciālistiem no dažādām iesaistītām organizācijām (Xunta de Galicia, IEFP, Universidade de Vigo, ACISAT), kas sniedz darbā iekārtošanas pakalpojumus, informāciju un konsultācijas darba meklētājiem, darba ņēmējiem un darba devējiem Galīsijas – Portugāles ziemeļu apgabala pierobežas reģionā;
- izstrādāta dokumentācija un informatīvie materiāli par jautājumiem, kas īpaši saistīti ar pierobežu mobilitāti (sociālais nodrošinājums, nodokļi, bezdarbs, kvalifikāciju atzīšana, sava uzņēmuma izveidošana u.c.);
- organizēti semināri un konferences, informējot par tiesībām un pienākumiem, kādi ir darba ņēmējiem un darba devējiem pārrobežas apgabalā;
- rīkoti pārrobežu arodmācību kursi bezdarbniekiem;
- analizēti dati par pārrobežu darba tirgus vajadzībām, par darba ņēmēju pārrobežu plūsmu un par mobilitātes šķēršļiem;
- izveidotas īpašas pastāvīgas darba grupas, kurās iesaistīti vadītāji un speciālisti no dažādām struktūrām, piemēram, Sociālā nodrošinājuma iestāde, Darba inspekcija un Hacienda de Galicia y Portugal (Galīsijas un Portugāles Valsts kase), lai konstatētu mobilitāti kavējošus apstākļus un veiktu vajadzīgos pasākumus to novēršanai.

Dokumenti, pētījumi un cita informācija ir pieejama partnerorganizāciju birojos, iepriekš minētajā tīmekļa vietnē vai kompaktdisku formātā.

Partneri

- Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [Portugāles Nodarbinātības dienests]
- Xunta de Galicia [Galīsijas reģionālā pašvaldība]
- Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [Spānijas Nodarbinātības dienests]
- Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Galīsijas-Ziemeļportugāles starpreģionu arodbiedrību padome]:
- Unión General de Trabajadores de Galicia [Galīsijas vispārējā darba ņēmēju apvienība]
- Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [Galīsijas darba ņēmēju apvienību konfederācija]
- União Geral de Trabalhadores de Portugal [Portugāles vispārējā darba ņēmēju apvienība]
- Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [Portugāles vispārējā darba ņēmēju konfederācija]
- Associação Industrial do Minho [Minju nozaru apvienība]
- Associação Empresarial de Viana do Castelo [Vianas du Kaštelu darba devēju apvienība]
- União Empresarial do Vale do Minho [Vales du Minju darba devēju konfederācija]
- Associação Empresarial do Alto Tâmega [Alto Tamegas darba devēju apvienība]
- Confederación de Empresários de Galicia [Galīsijas darba devēju konfederācija]
- Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Vales du Minju pašvaldību apvienība]
- Comunidade Urbana VALIMAR [VALIMAR pilsētvides apvienība]
- Federación Galega de Municipios e Provincias [Galīsijas pašvaldību un provinču federācija]
- Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [Galīsijas-Ziemeļportugāles nodarbinātības apvienība]:
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Ziemeļu koordinācijas un reģionālās attīstības komisija]
- Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [Ārējo sakaru ģenerālsekretariāts – Galīsijas reģionālā pašvaldība]
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Ziemeļu koordinācijas un reģionālās attīstības komisija]
- Universidade de Vigo [Vigo universitāte]
- Universidade de Minho [Minju universitāte]

Koordinators
Teresa Gonzàlez Ventin
Adrese: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Tālruņa numurs: +351.251.82.61.05
Fakss: +351.251.82.61.04
E-pasta adrese: teresa.ventin@iefp.pt