Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

Danubius (SK-HU)

Pārrobežu partnerības nosaukums
Danubius (SK-HU)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-t-danubius.eu
Aptvertie reģioni
Slovākijas Republika – četri apgabali: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice Ungārijas Republika – trīs reģioni: Donavas reģiona rietumu daļa, Donavas reģiona centrālā daļa,Ungārijas centrālā daļa
Īss apraksts
Danubius partnerība ietver gandrīz 10 000 kvadrātkilometru lielu platību, kas sniedzas gar Slovākijas rietumu un Ungārijas ziemeļrietumu robežu abos Donavas krastos, ar vairāk kā 1,2 miljoniem iedzīvotāju. Šī ir pirmā EURES pārobežu sadarbība (EURES-T) starp divām jaunām ES dalībvalstīm. Abu valstu darba tirgus bijis savstarpēji saistīts jau vairākus gadus un strādnieku mobilitāti atbalstījis 1999. gadā pieņemtais starpvaldību nolīgums par savstarpēju pilsoņu nodarbināšanu. Tomēr pārrobežu satiksme no Slovākijas uz Ungāriju kļuvusi intensīvāka no 2004. gada maija, kad abas valstis pievienojās Eiropas Savienībai un ārvalstu darba ņēmējiem abās dalībvalstīs vairs nevajadzēja darba atļaujas. Šis pavērsiens ļāva partneriem nodibināt EURES-T Danubius. Pamatnolīgums tika parakstīts 2006. gada decembrī. Sadarbībā ar iesaistītajiem nodarbinātības dienestiem un sociālajiem partneriem, kā arī atbilstoši to pienākumiem valsts un pārrobežu līmenī līgumslēdzēju puses uzņēmās īstenot turpmāk minētos kopīgos mērķus:
 1. informēt darba meklētājus, nodarbinātībā ieinteresētās personas un darba devējus un pārējos par esošajiem dzīves un darba apstākļiem abās robežas pusēs;
 2. atbalstīt tādas informācijas apmaiņu, kas attiecas uz darba iespēju pieprasījumu un piedāvājumu pierobežā, EURES konsultantiem regulāri un tieši sazinoties par nodarbinātības jautājumiem, vienlīdz ievērojot tiesību aktus, kas nosaka personas datu izmantošanu;
 3. veidot sociālo dialogu pārrobežu līmenī, apmainīties ar informāciju par darba tirgus attīstību un atbalstīt saskaņotu vadību, kas prognozē nodarbinātības iespējas, vienlīdz ievērojot tiesību aktus, kas nosaka personas datu izmantošanu;
 4. palīdzēt veidot profesionālo apmācību piedāvājumus pārrobežu līmenī.
Partneri
 • Galvenā darba, sociālo un ģimenes lietu pārvalde Bratislavā
 • Darba, sociālo un ģimenes lietu pārvalde Dunajská Streda
 • Darba, sociālo un ģimenes lietu pārvalde Nove Zámky
 • Darba, sociālo un ģimenes lietu pārvalde Komárno
 • Darba, sociālo un ģimenes lietu pārvalde Levice
 • Arodbiedrību reģionālās padomes/KOZ Nitra un Trnava apgabalos
 • Slovākijas Republikas Darba devēju apvienību federācijas reģionālais birojs Trnava apgabalā)
 • Valsts nodarbinātības dienests Budapeštā
 • Donavas reģiona rietumu daļas reģionālā darba pārvalde Ģērā
 • Donavas reģiona centrālās daļas reģionālā darba pārvalde Sēkešfehērvārā
 • Ungārijas centrālās daļas reģionālā darba pārvalde Budapeštā
 • Ungārijas centrālās daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba devēju puses
 • Ungārijas centrālās daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba ņēmēju puses
 • Donavas reģiona centrālās daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba devēju puses
 • Donavas reģiona centrālās daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba ņēmēju puses
 • Donavas reģiona rietumu daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba devēju puses
 • Donavas reģiona rietumu daļas Nodarbinātības lietu padomes reģionālā pārstāvniecība no darba ņēmēju puses
Koordinators
Edita Bertová
Adrese: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Tālruņa numurs: +421 35 2442309
Fakss: +421 35 7732170
E-pasta adrese: eures.t.danubius@gmail.com