Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

EURES pierobežas reģionos

EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)

Pārrobežu partnerības nosaukums
EURES Meuse-Rhine (BE-DE-NL)
Tīmekļa vietne
http://www.eures-emr.org
Aptvertie reģioni
Pārrobežu reģions (Eiroreģions) Meuse-Rhine ietver Nīderlandes provinces Limburgas dienvidu daļu, Beļģijas provinces Limburgu un Lježu, Beļģijas vācu kopienu un Āhenes reģionu Vācijā.
Īss apraksts

EURES Meuse-Rhine izveidoja 1993. gadā. Šīs pārrobežu partnerības mērķis ir palielināt darbinieku un darba meklētāju mobilitāti eiroreģionā un likvidēt mobilitātes šķēršļus. Partneri veic virkni dažādu uzdevumu un cita starpā piedāvā
- pārrobežu darba meklēšanas pakalpojumus, iekārtošanu darbā;
- konsultācijas un atbalstu darba meklētājiem pierobežas reģionā;
- konsultācijas un atbalstu darba devējiem par citas valsts darbinieku pieņemšanu;
- informāciju par dzīves un darba apstākļiem pārrobežu reģionā;
- informāciju par arodmācībām;
- informāciju pārrobežu darba ņēmējiem par sociālo nodrošinājumu, nodokļiem un darba tiesībām;
- darba tirgus analīzi.

Partneri
- Reģionālā līmeņa nodarbinātības dienesti: Arbeitsagentur Aachen-Düren, FOREM, VDAB, ADG and UWV;
- Mēzas-Reinas starpreģionālā arodbiedrību padome;
- Chambers of Commerce in the Euregio;
- Stichting Eiroreģions Meuse-Rhine, kas apvieno Beļģijas provinces Limburgu un Lježu, Beļģijas vācu kopienu, Nīderlandes provinci Limburgu un Āhenes reģionu Vācijā;
- Grenzinfopunkt (cross-border information point).