Palīdzība saistībā ar šo iedaļu

Darba devēji

Šīs sadaļas uzdevums ir palīdzēt Eiropas darba devējiem atrast nepieciešamos darbiniekus, lai aizpildītu brīvās darbavietas, un sniegt noderīgu informāciju par darbā iekārtošanu Eiropas darba tirgū.

Ko EURES var darīt Jūsu labā?

Darba devējiem, kas meklē īpašas prasmes, Eiropā paveras plašas iespējas. EURES var sniegt darba devējiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, personalizētus pakalpojumus iespējamo darbinieku atrašanā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ).

Ja Jūs vēlaties uzzināt…

...kur un kā pieņemt darbā strādniekus/darbiniekus

Izmantojiet vienu vai vairākas šādas izvēles:

  • iepazīstieties ar katras valsts darba tirgus informāciju un statistiku sadaļā “Dzīvošana un darbs”;
  • meklējiet piemērotu kandidātu CV un viegli sazinieties ar viņiem, bez maksas reģistrējoties “Mans EURES” kā darba devējs;
  • noskaidrojiet, kā izsludināt brīvo darbavietu EURES portālā, uzklikšķinot uz “Ievietot darba piedāvājumu”;
  • uzziniet par darbā pieņemšanas procesa posmiem, uzklikšķinot uz “Meklējot darbiniekus ārvalstīs”;
  • uzziniet par pašlaik notiekošiem EURES informatīvajiem un darbā pieņemšanas pasākumiem Eiropā, uzklikšķinot uz “Pasākumu kalendārs”.

… noteikumi un procedūras pārrobežu darba ņēmējiem

Pārrobežu darba ņēmējs ir tāds, kurš nodarbināts vienā ES dalībvalstī, bet kuru darba devējs ir uz laiku nosūtījis strādāt citā dalībvalstī. Ja Jūsu organizācijai vajag norīkot darbiniekus strādāt citā dalībvalstī, sadaļā “Meklējot darbiniekus ārvalstīs” atveriet kontrollapu par to, kas Jums jāzina, PIRMS pieņemat darbā darbiniekus ārvalstīs.

...vairāk par EURES tīklu un pakalpojumiem

Vairāk nekā 800 EURES padomdevēji ir gatavi informēt un palīdzēt jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Eiropas darba tirgu. Turklāt valstu nodarbinātības dienestiem un EURES pārrobežu partneriem EEZ bieži vien ir īpaši dienesti tieši darba devēju vajadzībām.

Lai atrastu kontaktinformāciju par

  • EURES padomdevējiem, uzklikšķiniet uz “Sazināties ar EURES padomdevēju”;
  • EURES dalībniekiem un valstu nodarbinātības dienestiem, uzklikšķiniet uz “Saistītās saites”.

Saistībā ar jebkuru padomu vai darbā pieņemšanas jautājumu vislabāk ir vērsties tuvākajā valsts nodarbinātības dienestā un/vai pie EURES padomdevēja Jūsu valstī vai pārrobežu partnerības reģionā.