Portalo naujienos

Nacionaliniai kontaktiniai centrai pasirengę padėti judiems specialistams

ES reglamentuojama šimtai profesijų, o kvalifikacijų statusas įvairiose valstybėse narėse gali būti klaidinantis. Džiugu, kad nacionalinių profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinių centrų tinklas gali padėti judiems specialistams.
 
Kvalifikuoti specialistai, norintys persikelti į kitą Europos šalį, visada turėtų pasitikrinti, ar jų kvalifikacija suteikia galimybę dirbti pagal profesiją pageidaujamoje gyvenamojoje vietoje.
 
Nacionalinių kontaktinių centrų tinklo pareiga – teikti piliečiams reikiamą informaciją apie jų profesinių kvalifikacijų pripažinimą toje šalyje, į kurią jie persikelia.
 
Kiekvienoje ES valstybėje narėje, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje yra po kontaktinį centrą. Juose piliečiai gali susipažinti su nacionalinės teisės aktais, kuriais reglamentuojamos įvairios profesijos, ir ten jiems išaiškinami įvairūs administraciniai formalumai, kuriuos reikia sutvarkyti vykdant kvalifikacijų pripažinimo procedūrą. Kontaktiniai centrai taip pat padeda piliečiams pasinaudoti savo teisėmis laisvai judėti.
 
Nuo laivo virėjų iki stogdengių…
Europoje reglamentuojama daugybė įvairių profesijų – nuo elektronikos inžinierių iki sporto trenerių, nuo laivo virėjų iki stogdengių, nuo slaugytojų iki oro kondicionierių specialistų*. Kiekvienoje šalyje galioja savos šių sričių darbo praktikos taisyklės, todėl kontaktinių centrų teikiamos paslaugos yra tokios svarbios.
 
Nagrinėdami įvairius atvejus kontaktiniai centrai palaiko ryšius su kolegomis atitinkamose šalyse, taip pat su atitinkama nacionaline kompetentinga valdžios institucija. Šios valdžios institucijos sprendžia, ar pripažinti kitose ES valstybėse narėse įgytas profesines kvalifikacijas.
 
Įsigaliojus šiai iniciatyvai, priimančiosios valstybės priėmė daugiau kaip 253 000 sprendimų dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 82 proc. šių sprendimų atitinkamiems specialistams buvo palankūs.
 
Kontaktiniai centrai teikia pagalbą laiškais arba telefonu. Jų nereikėtų painioti su ES kontaktiniais centrais, tiesioginiu ryšiu teikiančiais paslaugas kitose šalyse dirbantiems verslininkams. Nacionaliniai kontaktiniai centrai, kaip ir Jūsų Europa, teikianti praktinę bendrąją informaciją apie darbuotojų migrantų teises, taip pat teikia pagalbą.
 
Daugiau informacijos:
 
Europos Komisijos tinklapiuose apie laisvą specialistų judėjimą.
 
 
Jūsų Europa – praktinė informacija apie darbuotojų migrantų teises.
 
 
 
EURES darbo mobilumo portale sužinokite daugiau apie gyvenimo ir darbo sąlygas įvairiose Europos šalyse.
 
 
*Septynios profesijos, kurios dėl būtiniausių rengimo reikalavimų derinimo reglamentuojamos visose valstybėse narėse, yra šios: slaugytojai, gydytojai, veterinarai, odontologai, akušeriai, farmacininkai ir architektai.

« Atgal