Portalo naujienos

Judieji darbuotojai – kas moka jų pensiją?

Visiems judiesiems darbuotojams svarbu žinoti, kas mokės pensiją.
 
2012 m. vasario mėn. Europos Komisija paskelbė pranešimą pensijų tema, kuriame pasiūlė sukurti ES masto pensijų stebėsenos sistemą ir stiprinti galiojančius teisės aktus ir taip dar geriau apsaugoti keliose valstybėse darbuotojų įgytas teises į pensiją.
 
Socialinė apsauga jau griežtai koordinuojama visoje Europos Sąjungoje, stengiantis užtikrinti, kad niekas neprarastų socialinio draudimo garantijų, kurias žmogus turėtų, jei visą gyvenimą būtų praleidęs tik vienoje valstybėje narėje. Pažvelkime, kaip viskas vyksta šiuo metu.
 
Kiekviena ES valstybė narė (taip pat Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija), kurioje esate dirbęs bent vienerius metus, mokės jums senatvės pensiją, kai jums sukaks joje nustatytas pensinis amžius. (Nepamirškite, kad pensinis amžius įvairiose ES valstybėse narėse gali būti skirtingas). Jei dirbote trijose skirtingose valstybėse narėse, turėsite teisę į tris skirtingas senatvės pensijas.
 
Vienas pagrindinių ES socialinės apsaugos koordinavimo principų yra bendras darbo stažo skaičiavimas. Paprasčiau sakant, jūs kreipiatės pensijos toje valstybėje narėje, kurioje gyvenate. Jos institucijos susisiekia su valstybių narių, kuriose esate dirbęs, institucijomis. Kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į tai, kiek metų joje dirbote, ir remdamasi visa pensijos suma, kurią gautumėte, jei joje būtumėte dirbęs visą savo darbingą gyvenimą, apskaičiuoja jums mokėtinos pensijos procentinę dalį. Jūs gaunate bendrą pranešimą, kuriame nurodoma, kokio dydžio pensiją kiekviena valstybė narė jums mokės. 
 
Šalis, kurioje gyvenate ir kurioje pateikiate prašymą gauti senatvės pensiją, nedelsdama pradeda jums mokėti laikinąją pensiją, išskyrus atvejus, kai šioje šalyje jūs niekuomet nesate dirbęs. Tokiu atveju ji kreipiasi į atitinkamą valstybės narės, kurioje yra paskutinė jūsų darbovietė, instituciją, kuri nedelsdama pradeda mokėti laikinąją pensiją.
 
Tai tik labai trumpa labai sudėtingo ir kiekvienu atveju šiek tiek skirtingo klausimo apžvalga. Jei norite geriau suprasti savo teises į pensiją, apsilankykite specialiai socialinės apsaugos koordinavimui skirtoje Europos Komisijos svetainėje. Konkrečios informacijos galite kreiptis į vietinį EURES konsultantą.
 
 
Papildoma informacija:
Daugiau informacijos apie savo teises į pensiją Europos Sąjungoje rasite:
 
 
Perskaityti visą Baltąją knygą apie pensijas galėsite spustelėję nuorodą pranešimas spaudai
 
Užduokite klausimą per Europe Direct
 
Teisinę konsultaciją galite gauti per konsultacinę tarnybą Jūsų Europa
 

« Atgal