Portalo naujienos

Europos šalių jaunimas nori dirbti užsienyje

Naujausios Eurobarometro apklausos duomenimis, 53 proc. Europos jaunuolių norėtų dirbti kitoje Europos šalyje. Tačiau šiuo metu ne savo gimtojoje šalyje gyvena tik 3 proc. Europos dirbančiųjų.       
 
Šios naujausios Eurobarometer (Eurobarometro) apklausos  rezultatai paskelbti 2011 m. gegužės mėn. įgyvendinant Europos Komisijos iniciatyvą „Judus jaunimas“, kuria siekiama išplėsti jaunimo karjeros galimybes skatinant judumą per švietimo programas.
 
Iš viso apklausta daugiau kaip 57 000 15–35 metų asmenų. Europos Komisijos surengtoje apklausoje dalyvavo respondentai iš visų 27 ES valstybių narių, taip pat iš Norvegijos, Islandijos, Kroatijos ir Turkijos. 
 
Be kitų temų, į apklausą įtraukti klausimai apie jaunimo norą dirbti užsienyje. Paaiškėjo, kad truputį daugiau kaip pusė visų apklausos dalyvių norėtų išvykti į kitą Europos šalį. Tokį norą išreiškė 84 proc. Islandijos, 76 proc. Švedijos, 73 proc. Rumunijos ir 71 proc. Suomijos respondentų.  
 
Tai, kad daugiau kaip pusė apklaustų jaunuolių norėtų padirbėti svetur, yra puiki žinia Europos darbo rinkai, ypač dėl to, kad jaunimo judumas vertinamas kaip būdas mažinti nedarbą ir skatinti ekonomikos augimą. 
 
Tačiau nepaisant to, kad susidomėjusiųjų darbu kitoje Europos šalyje yra daug, šį norą įgyvendinusių jaunuolių skaičius nekelia optimizmo: kaip rodo apklausos rezultatai, tik vienas iš septynių (14 proc.) apklaustų jaunų europiečių buvo realiai išvykęs į kitą šalį mokytis.
 
Nors respondentai nurodė įvairių priežasčių, kodėl jie neišvažiuoja į kitą Europos valstybę, dažniausia minėtos dvi priežastys. Ketvirtadalis (25 proc.) apklaustųjų nurodė, kad juos stabdo įsipareigojimai šeimai, pvz., vaikai ar kiti artimieji. Tačiau trečdalis (33 proc.) respondentų sakė, kad pagrindinė kliūtis išvažiuoti – pinigų trūkumas. Tokius atsakymus pateikė dauguma respondentų iš Rumunijos (51 proc.), Vengrijos, Kroatijos ir Bulgarijos (po 55 proc.)
 
 
Papildoma informacija:
 
Daugiau informacijos apie iniciatyvą „Judus jaunimas“  
Skaityti visą  Eurobarometer (Eurobarometro) apklausos tekstą

« Atgal