Portalo naujienos


Leonardo – profesinis mokymas Europoje

Norėtumėte įsidarbinti kitoje šalyje, bet vis atidėliojate šį žingsnį, nes bijote, kad nepasiseks? Kalbos nemokėjimas ir baimė palikti artimuosius bei draugus įvardijamos kaip pagrindinės kliūtys mobilumui. Kita vertus, kliuviniu gali būti ir konkrečių įgūdžių bei darbui rasti kitos šalies darbo rinkoje būtinos kvalifikacijos neturėjimas. Laimei, pagalbos ieškoti toli nereikia. Toliau skaitykite apie tai, kokios pagalbos galite sulaukti.

1995 m. Europos Sąjunga pradėjo vykdyti Leonardo Da Vinci programą (tinklalapis apie Leonardo Da Vinci, trumpiau – Leonardo – programą pateikiamas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis). Leonardo programa skirta profesinio švietimo ir mokymo veikloje dalyvaujančių – tiek mokytojų, tiek mokinių – poreikiams tenkinti ir padeda Europos piliečiams įgyti naujų įgūdžių ir žinių bei reikiamą kvalifikaciją.

Kam skirta ši programa?

Jei šiuo metu atliekate pirminio profesinio mokymo stažuotę ar ketinate tai daryti, jau įsitvirtinote darbo rinkoje (pvz., esate absolventas, darbuotojas, nepriklausomas darbuotojas ar darbo ieškantis asmuo), profesinio švietimo ir mokymo veiklos specialistas ar profesinio mokymo srities organizacija, Leonardo programa kaip tik jums. Pagal šią programą finansuojami įvairaus pobūdžio projektai, tarp kurių – mobilumo projektai. Faktiškai bent 60 proc. visų programos lėšų skiriama mobilumo veiklai remti. Pavyzdžiui, mobilių stažuočių skaičius, 2000 m. siekęs 36 600, 2006 m. išaugo iki 81 500.

Kuriam laikui galiu išvykti?

Pirminio profesinio mokymo stažuotę atliekantys asmenys stažuotis kitoje ES valstybėje narėje gali nuo dviejų iki 39 savaičių. Darbo rinkoje įsitvirtinusių asmenų stažuotės kitos valstybės įmonėse arba mokymo įstaigose trunka nuo dviejų iki 26 savaičių. Mokytojai ir instruktoriai kitos šalies gerosios praktikos gali mokytis iki šešių savaičių.

Kaip pateikti paraišką?

Jei norite pagal programą rasti stažuotę (nesvarbu, ar jau dirbote, ar dar ne), turite kreiptis į savo šalies tarpininkaujančią organizaciją (pavyzdžiui, universitetą ar mokslo asociaciją). Kurios jūsų šalies organizacijos dalyvauja Leonardo programoje sužinosite peržiūrėję Europos Komisijos interneto svetainėje pateikiamą National Agencies (nacionalinių agentūrų) sąrašą. Šios agentūros gali suteikti informacijos apie paraiškų teikimo procedūrą, finansinę paramą ir vykdomus projektus, kurie potencialiems pareiškėjams gali būti naudingi kaip gerosios praktikos pavyzdžiai. Taip pat vertėtų susipažinti su Guide for Applicants (Individuals) (Paraiškų teikimo vadovu asmenims), kuriame pateikiama daug įvairiomis aplinkybėmis naudingos informacijos.

Organizacijos, pageidaujančios siųsti asmenis į kitą šalį stažuotis arba priimti stažuotojus, turi teisę gauti finansinę paramą tam tikros administracinės veiklos, dalyvių įgūdžių (pedagoginių, kultūrinių ir kalbinių) ugdymo ir jų kelionės bei pragyvenimo išlaidoms padengti. Susipažinkite su Guide for Applicants (Organisations) (Paraiškų teikimo vadovu organizacijoms), kuriame gausu patarimų įvairioms siunčiančiosioms ir priimančiosioms organizacijoms.

„Labai norėtume, kad Leonardo projekte aktyviau dalyvautų bendrovės“,– sako už Leonardo mobilumo programas Austrijos nacionalinėje agentūroje Österreichischer Austauschdienst atsakinga darbuotoja Erna Kerschbaum. „Su švietimo institucijomis ir asociacijomis jau yra užsimezgusi nuolatinė partnerystė, tačiau verslo įmonių sektoriui Leonardo programų naudą dar reikia įrodyti.“

« Atgal