Portalo naujienos


Profesinio mobilumo veiksmų planas pasitarnaus keliauti nebijantiems žmonėms

Būtina sutelkti mobilumo srityje dirbančius veiklos partnerius siekiant veiksmingiau šalinti mobilumą varžančias kliūtis. Sėkmingos veiklos pavyzdys – EURES tarptautinė partnerystė Meuse-Rijn, esanti tarp Vokietijos, Belgijos ir Nyderlandų. Partnerystė apima viešąsias įdarbinimo tarnybas, profesines sąjungas, komercijos rūmus, konsultacines įmones, sprendžiančias į darbą kitoje valstybėje važinėjančių asmenų klausimus, visų trijų kaimyninių šalių vietos bendruomenių atstovus. Svarbiausia šio bendradarbiavimo nauda – geresnis darbo ieškančių asmenų ir darbdavių informavimas suteikiant jiems reikiamą informaciją, taip pat ir nuolatiniai visų veiklos partnerių siekiai supaprastinti administracines procedūras ir panaikinti kitas mobilumui kylančias kliūtis.

Siekdama paskatinti tokį bendradarbiavimą ir kitokio pobūdžio veiklą, kuri padėtų pašalinti darbuotojų ir darbdavių mobilumą vis dar varžančias kliūtis, 2007 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pradėjo įgyvendinti Europos Profesinio mobilumo veiksmų planą, kuris bus vykdomas iki 2010 metų.

Europos šalių gyventojai dar ne iki galo suvokia potencialią mobilumo naudą, be to, jie vis dar susiduria su įvairiais praktiniais, teisiniais ir administraciniais sunkumais, pavyzdžiui, atvykėliams tenka mokėti dideles sumas už būsto nuomą, o jo pasiūla labai maža, jų sutuoktiniams ir partneriams sunku susirasti darbą, trūksta informacijos apie teisių į pensiją perkėlimą, kyla sunkumų dėl kalbos nemokėjimo, o jų išsilavinimas kitoje šalyje nepripažįstamas.

„Darbuotojų mobilumas yra pagrindinė ES piliečių teisė, o tuo pačiu – ir svarbiausia Europos darbo rinkos vystymo priemonė, padedanti priimti specialistus į atitinkamas darbo vietas, įveikti darbo rinkoje kylančias problemas ir padėti žmonėms susirasti geresnį darbą, - teigia ES užimtumo komisaras Vladimir Špidla. – Tačiau nors pastaraisiais metais Europoje darbuotojų mobilumas pamažu augo, jo mastai ir toliau išlieka pakankamai nedideli“.

Europos Komisijos Profesinio mobilumo veiksmų planas skatina ES valstybes nares tobulinti šiuo metu galiojančius teisės aktus ir administracines nuostatas, o ypač – glaudžiau koordinuoti socialinės apsaugos ir teisių į papildomą pensiją perkeliamumo klausimus. Pavyzdžiui, Komisija tikisi, kad iki 2009 m. socialinės apsaugos klausimus bus galima spręsti internetu, o tai padės įdiegti elektroninę Europos sveikatos draudimo kortelę.

Rengiant Europos darbų dienas, visuomenė sužinos apie ES (EEE) šalių ir Šveicarijos darbdavių darbo pasiūlymus bei gaus visą informaciją apie mobilumo teikiamas galimybes ir jo naudą.

Europos Komisija įsitikinusi, kad EURES tarnyba ir jos taikomas „vieno langelio“ principas didžia dalimi prisideda prie darbuotojų mobilumo Europoje skatinimo, todėl šios tarnybos vaidmuo bus dar stiprinamas. EURES tinklas ir toliau tobulins savo teikiamas paslaugas ir ypač stengsis pasiekti tam tikras tikslines grupes – ilgą laiką nedirbančius asmenis, jaunus darbuotojus, vyresnio amžiaus dirbančiuosius, moteris, mokslininkus, savarankiškai dirbančius asmenis ir sezoninius darbuotojus.

Komisijos Profesinio mobilumo veiksmų planu siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims ir jų šeimos nariams geriau įsilieti į darbo rinką ir susirasti geresnius darbus. Darbdaviai skatinami samdyti darbuotojus iš užsienio šalių, nes tai padės jiems išspręsti darbuotojų trūkumo ir įmonės veiklos problemas. Be to, vietinės, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos pajus geresnio ir paprastesnio socialinės apsaugos ir pensijų klausimų administravimo naudą, jos bus skatinamos vykdyti darbuotojų mobilumą skatinančias iniciatyvas.

« Atgal