Portalo naujienos


Liuksemburgas atveria duris naujosioms valstybėms narėms

Kai Pascal Gerard, statybos įmonės vadovas Liuksemburge, pasamdė iš Lenkijos atvykusį darbininką Malec Slavomir, jis negalėjo pasakyti, kiek užtruks įdarbinimo formalumai.

Malec atvyko į Liuksemburgą, norėdamas susirasti darbą; užėjęs į statybos aikštelę, kur dirbo Pascal’io brigada, paklausė, ar nėra laisvų darbo vietų. Jis išlaikė praktinį patikrinimą, ir Pascal tuoj pat nusprendė jį įdarbinti. Dar tik prieš mėnesį gauti vizą Malec’ui būtų prireikę kelių mėnesių, o Pascal laukti būtų turėjęs tiek pat, o gal ir ilgiau, kad gautų Malec’ui būtiną darbo leidimą. Tačiau darbo nuostatai Liuksemburge ką tik pasikeitė. Sunku patikėti, kad dėl naujosios apribojimus panaikinusios politikos ankstesnis neapibrėžtos trukmės įsidarbinimo laikotarpis sutrumpės iki daugiausia dviejų dienų.

Nuo lapkričio 1 d. Liuksemburgas nusprendė panaikinti visus darbo rinkos apribojimus darbo ieškantiems asmenims iš 2004 m. į ES įstojusių šalių. Todėl dabar įdarbinti kitos šalies darbuotoją trunka lygiai tiek pat kaip ir įdarbinti vietinį asmenį. Dauguma 15 senųjų ES valstybių narių iš pradžių taikė vadinamąsias „pereinamojo laikotarpio taisykles“. Pagal šias taisykles Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių piliečiams apribojimai ES-15 valstybių narių darbo rinkoje gali būti taikomi net iki septynerių metų. Tačiau taisyklės numato galimybę tokius apribojimus panaikinti laipsniškai. Taisyklė „2+3+2 metai“ reikalauja, kad senosios ES valstybės narės pirmą kartą savo apribojimus peržiūrėtų praėjus dvejiems metams po 2004 m. plėtros, t. y. 2006 m., o antrą kartą – dar po trejų metų, t.y. 2009 metais. Visi apribojimai turi būti panaikinti dar po dvejų metų – 2011 metais.

Liuksemburgas buvo įvedęs darbo apribojimus, bet dėl spartaus ekonomikos augimo ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo leido išduoti atskirus darbo leidimus kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, finansų, IT, statybos ir žemės ūkio sektoriuose. Liuksemburgo užsienio reikalų ministras Nicolas Schmit pabrėžė, kad jo vyriausybės neseniai priimto sprendimo panaikinti visas kliūtis tikslas – užtikrinti, kad „kartu su laisvu ES piliečių judėjimu Šengeno erdvėje vyktų ir laisvas darbuotojų judėjimas“. Visos 2004 m. į ES įstojusios valstybės narės taikys Šengeno susitarimą, pagal kurį nuo 2008 m. sausio mėn. leidžiama panaikinti sistemingą pasienio kontrolę tarp dalyvaujančių šalių.

ES-15 valstybės narės vis dar nevienodai vertina galimybę sušvelninti apribojimus norintiems patekti į jų darbo rinką. Vis daugiau šalių, tokių kaip Belgija, Ispanija, Prancūzija, Italija ir Portugalija, yra arba visiškai atvėrusios kai kuriuos veiklos sektorius, arba panaikinusios apribojimus anksčiau, nei iš pradžių planuota. Tokių sprendimų tikslas – skatinti ekonomikos augimą arba išspręsti aštrią darbuotojų trūkumo problemą. Neseniai kai kurių sektorių ir profesijų darbuotojams darbo rinkos apribojimus sumažinti nusprendė ir Vokietija.

Liuksemburgui būdingas žemas nedarbo lygis, spartus ekonomikos augimas, gana didelis iš kaimyninių šalių atvykstančių darbuotojų skaičius ir ilgalaikių imigracijos priemonių taikymas. EURES konsultantas Mario della Schiava aiškina, kad „daug darbuotojų į Liuksemburgą atvyksta todėl, kad juos čia patraukia geras darbo užmokestis, gana nedideli mokesčiai ir kultūrinė šalies specifika“. 72,5 proc. iš 12 000 praeitais metais sukurtų naujų darbo vietų užpildė darbuotojai iš kaimyninių šalių, kurie į Liuksemburgą važinėja kiekvieną dieną.

Pascal Gerard padėjo Malec’ui susirasti būstą tą pačią dieną, kai jis pasirašė darbo sutartį. Kitą dieną jis užregistravo Malec’ą vietinėje savivaldybėje. Turėdamas geras kvalifikacijas ir šiek tiek mokėdamas vokiečių kalbą, Malec’as greitai pritapo prie savo brigados. Dabar jis lanko vokiečių kalbos kursus ir rimtai galvoja į Liuksemburgą atsivežti ir šeimą. Ši istorija rodo, kad darbuotojai iš Vidurio ir Rytų Europos yra laukiami, nes jų labai reikia dėl senstančios visuomenės, mažėjančio vietinių gyventojų skaičiaus ir spartaus ekonomikos augimo atsiradusioms spragoms užpildyti.

« Atgal