Portalo naujienos


Alpių ir pajūrio regionų jaunųjų darbuotojų mainai

Vienas iš svarbiausių dabartinių uždavinių – padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką. Prancūzijos pietrytinėje dalyje esančio Ronos-Alpių regiono vietos agentūrų tinklas Jeunes Emplois Mobilité nusprendė bandyti kitaip siekti šio tikslo – išnaudoti darbuotojų mobilumą jaunų darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Europe Top Depart – šio tinklo narių rengiamas profesinio mokymo projektas, remiamas Europos Sąjungos programos Leonardo da Vinci lėšomis. Įgyvendindami šį projektą tinklo nariai iš Prancūzijos 2004 m. pradėjo bendradarbiauti su Kretos saloje įsteigtu profesinio mokymo centru Kentro Eppagelmatikis Anaptixis . Projekto įgyvendinimo pradžioje dešimčiai jaunuolių iš Ronos–Alpių regiono suteikta galimybė 2005 m. vasarą pasisemti profesinės patirties ir atlikti stažuotę minėtame profesinio mokymo centre Kretoje. Pirmasis bandymas buvo sėkmingas. Dalyviams teko prisitaikyti prie visiškai naujų darbo ir gyvenimo sąlygų. Jie turėjo priprasti prie visiškai skirtingos kultūrinės ir socialinės aplinkos bei nesuprantamos kalbos ir jiems puikiai sekėsi.

Stažuotojų atrankos procedūra buvo vykdoma labai atidžiai. Prancūzams atlikus pirminę atranką, Kretos profesinio mokymo centro atstovas atvyko dalyvauti galutinėje kandidatų atrankos procedūros dalyje. Svečias iš Graikijos buvo supažindintas ir su kita vietos agentūrų tinklo Jeunes Emplois Mobilité veikla, skirta jaunimui, pradedančiam dirbti.

Sekdami šiuo pavyzdžiu partneriai iš Prancūzijos ir Graikijos susitarė bendradarbiauti reguliariau. Projektas tęsiamas: vyksta reguliarūs sezoninių darbuotojų mainai turizmo sektoriuje, taip teikiama pagalba vietos turizmo įmonėms tuomet, kai joms trūksta darbo rankų. Tačiau pagrindinis tikslas – suteikti jauniems žmonėms galimybę pasisemti patirties tarptautinėje darbo aplinkoje ir tobulinti profesinius ir kalbos įgūdžius.

Projekto mainai vyksta ne viena kryptimi. 2005 m. gruodžio mėn. jaunas virėjas iš Kretos trims su puse mėnesio įdarbintas Ronos-Alpių regiono viešbutyje. Projekto rengėjai iš Prancūzijos rėmė jo viešnagę Prancūzijoje: suteikė informaciją apie administracinius ir teisinius reikalavimus, rengė jo kelionę ir nuolat teikė paramą darbdaviui ir darbuotojui. Itin motyvuoto darbuotojo iš Kretos ir jo darbdavio Prancūzijoje dėka jų bendra patirtis buvo itin teigiama.

Dar viena jaunų Prancūzijos darbuotojų grupė vyko į Kretą 2006 m. vasarą. Du šios grupės nariai jau buvo dalyvavę darbuotojų mobilumo programoje Europe Top Depart, kuri be Kretos apima dar ir Ispaniją bei Airiją. Jie jau buvo susipažinę su programa ir sėkmingai rado darbą Kretos turizmo sektoriuje. Profesinio mokymo centras Kentro Eppagelmatikis Anaptixis jiems suteikė vietos partnerio paslaugas, padėjo pasinaudoti galimybe įsidarbinti, susirasti gyvenamąją vietą ir susitvarkyti administracinius reikalus.

Tikėtina, kad ši Prancūzijos ir Graikijos iniciatyva skatins naujus mainus ir abiejų šalių sezoninių darbuotojų mobilumą. Tai – geras sėkmingo naudojimosi didele mūsų Europos darbo rinka pavyzdys.

« Atgal