Portalo naujienos


EURES Bodensee ir personalo skyrių vadovai vienija jėgas

Kone 50 dalyvių priėmė EURES-BODENSEE ir Turgau pramonės ir prekybos rūmų (Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau) kvietimą dalyvauti spalio 19 d. įvykusiame pirmajame regioniniame personalo skyrių vadovų susitikime.
 
EURES-BODENSEE, Konstanco ežero regiono EURES tarpvalstybinės partnerystės priemonę, 2003 m. sukūrė Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos užimtumo tarnybos, ir joje dalyvauja 13 regioninių užimtumo administracijų.
 
Turgau pramonės ir prekybos rūmai (Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau) – tai asociacija, kurią sudaro daugiau kaip 600 Šveicarijos kantono Turgau pramonės, prekybos ir paslaugų bendrovių.
 
Susitikime „Tarptautinis darbuotojų įdarbinimas“ buvo aptartas vis svarbesnės tarptautinės darbo rinkos, panaikinus valstybių sienas ir paspartėjus ekonomikos internacionalizacijai, klausimas.
 
Tiek darbo ieškantys asmenys, tiek potencialūs darbdaviai susiduria su įvairiais sunkumais mobilumo srityje, pavyzdžiui, dėl skirtingų teisinių sistemų, diplomų pripažinimo problemų, o taip pat ir dėl savitų kultūros papročių. Susitikime siekta įvardyti šiuos sunkumus ir aptarti galimus jų sprendimo būdus, ypatingą dėmesį skiriant regionui.
 
Diskusijos darbo grupėse vyko dviejų temų pagrindu:
1.      Tai, kad vis labiau trūksta specializuotos darbo jėgos, bendroves verčia ieškoti naujų ir veiksmingesnių būdų, padedančių paskatinti užimti darbo vietas kitos šalies kandidatus.
2.      Konstanco ežero regiono bendrovės turės persvarstyti savo vietą rinkoje, kad išliktų konkurencingos tarptautinėje darbo rinkoje.
 
Darbo grupės įvardijo įvairius didesnio darbuotojų mobilumo veiksnius. Geresnė socialinė integracija, glaudesnis bendradarbiavimas su mokyklomis ir universitetais arba išsamaus „Informacijos atvykėliams rinkinio“ pateikimas – tai keletas iš paminėtų uždavinių, tačiau reikia, kad šalies suinteresuotų asmenų mąstysena taptų atviresnė.
 
Dalyviai pateikė įvairių pasiūlymų dėl konkrečių veiksmų. Stipresnis tapatinimas su „Konstanco ežero“ ženklu, aktyvesnis keitimasis informacija ir geros praktikos pavyzdžiais, priemonės, padedančios geriau integruoti darbuotojus į visuomenę (kalbų kursai, apgyvendinimas ir pan.) ar geresnių sąlygų dalyvauti svarbių politinių sprendimų priėmimo procese sudarymas – tai tik keletas iš daugelio naudingų idėjų.
 
Tikimasi, kad šis sėkmingo pirmojo personalo skyrių vadovų susitikimo pavyzdys įkvėps kitus regioninės partnerystės atstovus.
 
Posėdžio ataskaitą (tik vokiečių kalba) galima parsisiųsti iš tinklavietės EURES Bodensee website.
 
Išsamesnės informacijos kreipkitės į EURES Bodensee koordinatorių Wolfgang Himmel wolfgang.himmel@translake.org
 

« Atgal