Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Internetinė svetainė
http://www.eures-triregio.eu/
Įtraukti regionai
Partnerystėje EURES-TriRegio dalyvauja Lenkijos Žemutinės Silezijos vaivadijos Jelenia Guros-Valbžycho pavietas, Čekijos Ūsčio prie Labės, Karlovy Varų ir Libereco kraštai bei Vokietijos Saksonijos žemės Chemnico ir Drezdeno apygardos.
Trumpas aprašymas
Projekto rengėjai ir dalyviai

Darbo rinkos partnerystė EURES-TriRegio apima įdarbinimo tarnybas, profesines sąjungas ir darbdavių organizacijas iš Saksonijos, Čekijos ir Žemutinės Silezijos regionų.

Projekto rengėjas – Vokietijos profesinių sąjungų federacija Saksonijoje. Projekto partneriai – Vokietijos darbo agentūros Saksonijos regioninis direktoratas, Žemutinės Silezijos vaivadijos darbo tarnyba, Ūsčio prie Labės, Libereco ir Sokolovo darbo tarnybos, Nepriklausomos savivaldžios profesinės sąjungos „Solidarność“ Jelenia Guros skyrius, Čekijos ir Moravijos profesinių sąjungų konfederacija (ČMKOS), Vakarų Lenkijos darbdavių federacija (FPPZ), Libereco krašto prekybos rūmai, Poohří regioniniai prekybos rūmai, Čekijos Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministerija, Lenkijos Respublikos darbo ir socialinės politikos ministerija ir Vokietijos darbo agentūros Centrinis įdarbinimo biuras (ZAV).

Projekto trukmė

Pasienio partnerystės EURES –TriRegio parengiamuosius darbus partneriai vykdė nuo Lenkijos ir Čekijos įstojimo į Europos Sąjungą 2004 m., o įkurta ji buvo 2007 m. spalio mėn. pasirašius pagrindų susitarimą. Partnerystės trukmė – iki 2009 05 31, o 2010 06 01 prasidės kitas trejus metus truksiantis paramos laikotarpis.

Uždaviniai, tikslai ir projekto vykdymas

Pagrindinis pasienio partnerystės EURES –TriRegio uždavinys – darbo ir mokymo rinkų integracija trijų sienų sankirtoje. Jos ilgalaikis tikslas – skatinti bendros darbo rinkos plėtrą laikantis kiekvienos šių šalių darbo ir socialinių normų.

Svarbiausios partnerystės veiklos kryptys – informacijos, konsultacijų ir tarpininkavimo paslaugų teikimas, plačios viešosios prieigos prie informacijos apie darbo ir gyvenimo sąlygas užtikrinimas ir valstybių skatinimas keistis informacija apie darbo pasiūlymus. Partnerinės organizacijos imasi ir papildomų priemonių, kurių tikslas – siekti tolesnio regioninės darbo rinkos skaidrumo. Praktiniai seminarai ir ekspertų forumai partnerių organizacijoms padeda rasti tarpusavio supratimą, nustatyti veiklos poreikius ir parengti veiksmingus į darbo rinkos poreikius orientuotus projektus.

Viena didžiausių darbuotojų judumo kliūčių pasienio regione – Vokietijoje ribojama Lenkijos ir Čekijos darbuotojų judėjimo laisvė. Bet ir čia pasienio partneriai mano esant naudinga tikslingai informuoti apie jau esamas galimybes įsidarbinti kitoje valstybėje, o kartu aktyviai prisidėti prie judumo potencialų atskleidimo.

Šiuo metu projekto EURES –TriRegio darbą vykdo 12 valstybinių įdarbinimo įstaigų EURES konsultantų: septyni – Saksonijoje, du – Žemutinės Silezijos pasienio regione ir trys – Libereco, Ūsčio prie Labės ir Karlovy Varų kraštuose. Jie užtikrina pagrindinių EURES paslaugų teikimą pasienio regione.

Nuo 2007 m. rotacijos tvarka rengiamos tarpvalstybinės EURES –TriRegio konsultacijų dienos, kurias tarpvalstybiniu lygiu dirbantys EURES konsultantai teikia individualias konsultacijas, taip pat konsultacijas iš anksto užsiregistravusiesiems. Konsultacijų dienas papildo populiarūs informaciniai renginiai darbo ir gyvenimo sąlygų tema, kasmet vykstančios darbų mugės ir įdarbinimo dienos, kuriose dalyvauja regionų darbdaviai.

Be to, regioninės įdarbinimo tarnybos, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos jau inicijuoja tikslinėms grupėms skirtus praktinius seminarus ir ekspertų forumus tam tikromis temomis, kuriuose dalyvauja ekonomikos ir mokslinių tyrimų sektorių atstovai.

Informacijos ir konsultacijų pasiūlą būtina įtvirtinti visame pasienio regione. To siekiant svarbu, kad įdarbinimo tarnybose dirbtų kompetentingi konsultantai, o profesinėse sąjungose ir darbdavių organizacijose veiktų kontaktiniai asmenys.

Pasienio partnerystės EURES –TriRegio tikslas – suvienyti partnerinių organizacijų kompetenciją ir kaip ekspertui tapti regiono kontaktiniu asmeniu įvairiems veikėjams. Teikdami aktualią tikslinėms grupėms skirtą informaciją ir paslaugas bei plėsdami jų įvairovę, partneriai padeda skatinti tarpvalstybinės darbo rinkos skaidrumą ir judumą pasienio regione.

Pagrindinės veiklos kryptys ateinančiais metais:
 • plėsti esamą EURES konsultantų tinklą ir visame pasienio regione paskirti daugiau kontaktinių asmenų ir įdarbinimo tarnybose, ir socialinių partnerių organizacijose;
 • plėsti aktualios tikslinėms grupėms skirtos informacijos ir paslaugų įvairovę darbdaviams, darbuotojams, savarankiškai dirbantiems asmenims, mokiniams ir studentams;
 • įgyvendinti laisvo judėjimo trijų sienų sankirtoje iniciatyvą;
 • įgyvendinti duomenų apie specialistų poreikį rinkimo iniciatyvą.
EURES-TriRegio koordinatorius – Sebastian Klähn.
Partneriai
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (Čekijos Respublikos darbo ir socialinių reikalų ministerija) (MPSV CR);
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Lenkijos Respublikos darbo ir socialinės politikos ministerija);
 • Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit (Vokietijos darbo agentūros Saksonijos regioninis direktoratas);
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) (Čekijos ir Moravijos profesinių sąjungų konfederacija);
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski (Nepriklausomos savivaldžios profesinės sąjungos „Solidarność" Jelenia Guros skyrius);
 • Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Bezirk Sachsen (Vokietijos profesinių sąjungų federacija Saksonijoje);
 • Uřad Práce v Sokolově (Sokolovo darbo tarnyba);
 • Uřad Práce v Liberci (Libereco darbo tarnyba);
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem (Ūsčio prie Labės darbo tarnyba);
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu (Žemutinės Silezijos vaivadijos darbo tarnyba Valbžyche);
 • Krajská hospodářská komora Liberec (Libereco krašto prekybos rūmai);
 • Regionální hospodářská komora Poohří (Poohří regioniniai prekybos rūmai);
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) (Vakarų Lenkijos darbdavių federacija).
Koordinatorius
Sebastian Klähn
Adresas: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefonas: +49 (0)351 863 31 16
Faks: +49 (0)351 863 31 58
El. pašto adresas: sebastian.klaehn@dgb.de