Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

ØRESUND (DK-SV)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
ØRESUND (DK-SV)
Internetinė svetainė
http://www.oresundsinfo.org
Įtraukti regionai
Hovedstad (sostinės) regionas (Kopenhaga, Frederiksbergas, Frederikesborgas ir Roskilde) (DK) ir Skåne (SV)
Trumpas aprašymas
Ši pasienio partnerystė įkurta 1997 m. Ji siekia padėti pasienio darbuotojams, studentams ir darbdaviams, ketinantiems įdarbinti kitapus Øresundo (sąsiaurio tarp Švedijos ir Danijos) gyvenančius asmenis.
Partnerystė:
- įkūrė specialiai apmokytų EURES konsultantų tinklą, kuris išsidėstęs abipus Øresundo;
- teikia informaciją, patarimus ir įdarbinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims, pasienio darbuotojams ir darbdaviams, kuriuos domina darbas ar įdarbinimas pasienio regione;
- padėjo įsteigti 4 darbo rinkos informacijos biurus Øresundo regione: po 2 Skåneje ir Hovedstad regione. Šiuose biuruose dirba šių dviejų įdarbinimo tarnybų darbuotojai, kurie turi galimybę naudotis abiejų regionų laisvų darbo vietų duomenų bazėmis.
- surengė informacinius seminarus darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams;
- parengė informacinius dokumentus pasienio darbuotojams aktualiomis temomis (socialinė apsauga, mokesčių sistema, Darbo įstatymas, diplomų ir kvalifikacijų pripažinimas, gyvenimo sąlygos ir kt.);
- parengė pasienio darbuotojams skirtą leidinį, kuriame pateikiami atsakymai į daugybę praktinių klausimų, aktualių Øresundo regiono pasienio darbuotojams;
- internetinėje svetainėje pateikė nuorodas į duomenų bazes, kuriose pateikiama informacija apie pasienio profesinio mokymo galimybes;
- atliko palyginamuosius Švedijos ir Danijos statybos pramonės pareiginių instrukcijų tyrimus (netrukus bus atliekamos ir kitų sektorių, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos ir švietimo, palyginamosios studijos). Dokumentus, studijas ir kitą informaciją galima rasti partnerystės internetinėje svetainėje.
Partneriai
- Arbejdsmarkedsstyrelsen - AMS (Danijos nacionalinė darbo rinkos institucija);
- Arbejdsformidlingen - AF (Danijos regioninė valstybinė įdarbinimo tarnyba Kopenhagos ir jos priemiesčių, Frederiksborgo ir Roskildes regionams);
- Arbestsförmedlingerna - AF (Švedijos valstybinė įdarbinimo tarnyba);
- Länsarbetsnämden - LAN (Švedijos apskrities darbo taryba - Skånes delegacija);
- Øresundo tarpregioninė profesinių sąjungų taryba;
- Svenska Arbetsgivarförening - SAF (Švedijos darbdavių konfederacija);
- Dansk Arbejdsgiverforening - DA (Danijos darbdavių konfederacija);
- Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - FTF (Danijos atlyginimą gaunančių darbuotojų ir valstybės tarnautojų konfederacija);
- Tjänstemannens Centralorganisation - TCO (Švedijos profesionalių darbuotojų konfederacija);
- Tjänstemannens Centralorganisation - AC (Danijos profesinių asociacijų konfederacija);
- Sveriges Akademikers Centralorganisation - SACO (Švedijos profesinių asociacijų konfederacija).
Koordinatorius
Morten Hjorth Jahnsen
Adresas: Work in Denmark East, Gyldenløvsgade 11, DK - 1600 Copenhagen
Telefonas: +45 72223300
El. pašto adresas: mja@workindenmark.dk