Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

Euradria (IT-SI)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
Euradria (IT-SI)
Internetinė svetainė
http://www.euradria.org
Įtraukti regionai
Tarpvalstybinis regionas apima visą Friuli Venezia Giulia teritoriją: Triesto, Udine, Gorizia, Pordenone provincijas bei statistinius Goriška, Obalno-kraška ir Notranjsko Kraska regionus Slovėnijoje.
Trumpas aprašymas
2007 m. gruodžio mėn. Trieste buvo pasirašytas pagrindų susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Slovėnijos ir Friuli Venezia Giulia kaimyninių regionų valstybinių užimtumo tarnybų, darbdavių ir darbuotojų organizacijų.
2008 m. kovo mėn. ši partnerystė buvo pripažinta Europos Sąjungos.

Tarpvalstybinio regiono Euradria plotas yra 12 681 km²: 7 856 km² – Italijos teritorijoje ir 4 825 km² – Slovėnijoje. Tarpvalstybinio regiono gyventojų skaičius apytiksliai yra 1 500 000, o gyventojų tankumas yra daug didesnis Italijos pasienio teritorijoje (163 gyv./ km²) nei Slovėnijos pusėje (57 gyv./ km²).

Pradedant nuo informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas sklaidos, pagrindinis partnerystės tikslas yra skatinti darbuotojų mobilumą tarpvalstybiniame regione: siekti suderinti pasiūlą ir paklausą, nustatyti ir pašalinti mobilumo kliūtis, teikti pagalbos paslaugas darbuotojams ir darbdaviams (vieniems ieškant darbo, kitiems – darbuotojų), ginti darbuotojų teises, rūpintis mokestiniais ir su socialiniu draudimu susijusiais klausimais. Be to, šia partneryste siekiama skatinti aktyvią politiką, kuri padėtų integruotos ir bendros darbo rinkos plėtrai, remti procesus, kurie padėtų realiai ir konkrečiai suderinti taisykles ir atskleisti nelegalų ir (arba) nedeklaruotą darbą.

Eures Euradria įgyvendinimą remia visame Euradria regione esančių Eures patarėjų, veikiančių tiek prie abiejų šalių valstybinių užimtumo tarnybų, tiek profesinėse sąjungose ir darbdavių asociacijose, tinklas.
Partneriai
Euradria partneriai yra nacionaliniu ir regioniniu lygiu veikiančios valstybinės užimtumo tarnybos, profesinių sąjungų asociacijos ir darbdavių atstovybės tarpvalstybiniame regione:

 • Italijos darbo ir socialinės apsaugos ministerija (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale italiano)
 • Autonominio Friuli Venezia Giulia regiono darbo, mokymo, universitetų ir tyrimų taryba (Assessore al Lavoro, Formazione, Università e Ricerca Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
 • Gorizia provincijos užimtumo centras (Provincia di Gorizia - Centro per l’Impiego)
 • Friuli Venezia Giulia ir Slovėnijos šiaurės rytų tarpregioninė profesinių sąjungų taryba (CGIL CISL UIL ZSSS KS 90) (CSI- Consiglio Sindacale Interregionale Nord Est Friuli Venezia Giulia/SloveniaCGIL CISL UIL ZSSS KS 90)
 • Italijos visuotinės darbo konfederacijos Friuli Venezia Giulia skyrius (CGIL FVG) (CGIL FVG – Confederazione Generale Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Tarptautinės laisvųjų profesinių sąjungų konfederacijos Friuli Venezia Giulia skyrius - Regioninis profesinių sąjungų susivienijimas(CISL FVG – Unione Sindacale Regionale Friuli Venezia Giulia)
 • Italijos darbo sąjungos Friuli Venezia Giulia skyrius (UIL FVG- Unione Italiana del Lavoro Friuli Venezia Giulia)
 • Italijos pramonės konfederacijos Friuli Venezia Giulia skyrius (Confindustria Friuli Venezia Giulia)
 • Italijos amatų konfederacijos regioninės mažųjų ir vidutinių amatų įmonių federacijos Friuli Venezia Giulia skyrius (Confartigianato Imprese FVG – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia)
 • Nacionalinės amatų ir mažųjų bei vidutinių įmonių kofederacijos Friuli Venezia Giulia skyrius (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA Friuli Venezia Giulia)
 • Italijos prekybos konfederacijos Friuli Venezia Giulia skyrius(Confcommercio Friuli Venezia Giulia)
 • SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza Unione Culturale Economica Slovena
 • Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Regionale Economica Slovena (SDGZ -URES)
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba- EURES
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper
 • ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica
 • KS 90 Konfederacija Sindikatov 90 Slovenije, Obalna sindikalna organizacija KS 90
 • Kraško-notranjska Območna organizacija ZSSS- Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna organizacija ZSSS Posočje - Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
 • Območna obrtno-podjetniška zbornica Koper
 • Primorska gospodarska zbornica
 • GZS- Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica za severno Primorsko
 • Posoški razvojni center
Koordinatorius
Andrea Roberti
Adresas: CSI Fvg/Slo, CGIL FVG/Euradria, Via Vidali 1, IT - 34129 Trieste
Telefonas: +39 040 3478133
Faks: +39 040 768844
El. pašto adresas: co_ordinator@euradria.org