Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

Northern Ireland/Ireland (IE-UK)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
Northern Ireland/Ireland (IE-UK)
Internetinė svetainė
http://www.eures-crossborder.org
Įtraukti regionai

Ši partnerystė apima visą Šiaurės Airiją ir Airijos Respublikos pasienio apskritis (Louth, Cavan, Monaghan, Donegal, Sligo ir Leitrim).

Trumpas aprašymas

Europos įdarbinimo tarnybų, EURES (angl. EURopean Employment Services), tarpvalstybinė partnerystė sukurta siekiant sudaryti palankesnes sąlygas asmenims, norintiems darbo tikslais kasdien ar kartą per savaitę kirsti sieną. Siekiama panaikinti bent kai kurias kliūtis, su kuriomis susiduria šie asmenys.
Pirmiausia stengiamasi panaikinti informacijos stygių. Darbo ieškantys asmenys dažnai nežino, pvz., kokių įsidarbinimo ir mokymosi galimybių esama kaimyninėje šalyje, kaip veikia jos mokesčių sistema arba kaip įsidarbinimas kitapus sienos paveiktų jų socialines garantijas.
Partnerystė siekia padėti ir darbdaviams, t. y. suteikti jiems galimybę samdyti kitapus sienos gyvenančius darbo ieškančius asmenis. Darbdaviai konsultuojami įvairiais su kitapus sienos gyvenančių asmenų įdarbinimu susijusiais klausimais.

Partneriai

Partneriai (abėcėlės tvarka):

  • Socialinės apsaugos departamentas
  • Confederation of British Industry (CBI) (Britų pramonės konfederacija)
  • Department for Employment and Learning (DEL) (Užimtumo ir mokymo departamentas)
  • Dundalk Chamber of Commerce (Dandolko prekybos rūmai)
  • Irish Business and Employers Confederation (IBEC) (Airijos verslo ir darbdavių konfederacija)
  • Irish Congress of Trade Unions (ICTU) (Airijos profesinių sąjungų kongresas)
  • Londonderry Chamber of Commerce (Londonderio prekybos rūmai)
Koordinatorius
Dympna Boyle
Adresas: EURES Cross Border Coordinator, Department of Social Protection, Dundalk
Telefonas: +353 429392671
El. pašto adresas: dympna.boyle@welfare.ie