Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

Galicia/Região Norte (ES-PT)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
Galicia/Região Norte (ES-PT)
Internetinė svetainė
http://www.eures-norteportugal-galicia.org
Įtraukti regionai

Pasienio teritoriją sudaro Ourense ir Pontevedra (Galicija, Ispanija) provincijos bei Minho-Lima, Cávado, Ave ir Tâmega (Šiaurės Portugalija) paregioniai.

Trumpas aprašymas

Šio pasienio regiono partnerystė buvo sukurta 1997 m. Partnerystės veikėjai užsiima įvairia veikla, kurios tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas Galicijos ir Šiaurės Portugalijos euroregiono darbuotojų bei darbdavių mobilumui pasienio regione, siekiant šioje geografinėje srityje sukurti bendrą darbo rinką.

Nuo partnerystės pradžios buvo vykdoma tokia veikla:
– buvo sukurtas „EURES konsultantų“ – įvairių organizacijų partnerių (Galicijos regioninės valdžios, IEFP, Vigo universiteto, ACISAT) specialistų tarpvalstybinio ir pasienio mobilumo klausimais – tinklas. Konsultantai teikia darbo ieškantiems asmenims, darbuotojams ir darbdaviams Galicijos ir Šiaurės Portugalijos pasienio regione įdarbinimo, informavimo ir konsultavimo paslaugas;
– buvo parengti dokumentai ir informacinė medžiaga tam tikrais su pasienio mobilumu susijusiais klausimais (socialinis draudimas, mokesčiai, nedarbas, diplomų pripažinimas, savo verslo kūrimas ir pan.);
– surengti specialūs seminarai ir informaciniai renginiai apie darbuotojų ir darbdavių, užsiimančių veikla pasienio regione, teises ir pareigas;
–pasienio regione surengti bedarbiams skirti profesinio mokymo kursai;
– išnagrinėti duomenys apie pasienio darbo rinkos poreikius, pasienio darbuotojų srautus ir kliūtis mobilumui;
– sukurtos specialios nuolatinės darbo grupės, kurias sudaro tokių organizacijų kaip Socialinis draudimo fondas, Darbo inspekcija bei Galicijos ir Portugalijos finansų ministerija pareigūnai ir ekspertai, turintys nustatyti mobilumui kylančias kliūtis ir imtis reikiamų priemonių joms pašalinti.

Parengtus dokumentus, atliktus tyrimus ir kitą informaciją galima rasti organizacijų partnerių biuruose, tinklalapiuose arba kompaktiniame diske.

Partneriai

– Instituto do Emprego e Formaçao Profissional (IEFP) [Portugalijos užimtumo ir profesinio mokymo tarnyba]
– Xunta de Galicia [Galicijos regioninė vykdomoji valdžia]
– Servicio Público de Empleo Estatal – Instituto de Empleo (INEM) [Ispanijos valstybinė užimtumo tarnyba – Užimtumo institutas]
– Consello Sindical Interrexional Galicia-Norte de Portugal [Galicijos ir Šiaurės Portugalijos tarpregioninė profsąjungos taryba]:
– Unión General de Trabajadores de Galicia [Generalinė Galicijos darbuotojų sąjunga]
– Sindicato Nacional Comisións Obreiras de Galicia [Nacionalinė Galicijos darbininkų sąjungų profesinė sąjunga]
– União Geral de Trabalhadores de Portugal [Generalinė Portugalijos darbuotojų sąjunga]
– Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses [Generalinė Portugalijos darbuotojų konfederacija]
– Associação Industrial do Minho [Minho pramonės asociacija]
– Associação Empresarial de Viana do Castelo [Viana do Castelo įmonininkų asociacija]
– União Empresarial do Vale do Minho [Vale do Minho įmonininkų sąjunga]
– Associação Empresarial do Alto Tâmega [Alto Tâmega įmonininkų asociacija]
– Confederación de Empresários de Galicia [Galicijos įmonininkų konfederacija]
– Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho [Vale do Minho tarpmunicipalinė bendrija]
– Comunidade Urbana VALIMAR [VALIMAR miesto bendrija]
– Federación Galega de Municipios e Provincias [Galicijos savivaldybių ir provincijų federacija]
– Comunidade de Traballo Galicia-Norte de Portugal [Galicijos ir Šiaurės Portugalijos užimtumo bendrija]:
– Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Šiaurės regionų koordinavimo ir plėtros komitetas]
– Secretaria Xeral de Relacións Exteriores-Xunta de Galicia [Generalinis išorės santykių sekretoriatas–Galicijos regioninė vykdomoji valdžia]
– Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte [Šiaurės regionų koordinavimo ir plėtros komitetas]
– Universidade de Vigo [Vigo universitetas]
– Universidade de Minho [Minho universitetas]

Koordinatorius
Teresa Gonzàlez Ventin
Adresas: Ed. Antiga Alfândega, Avenida de Espanha, P-4930 Valença
Telefonas: +351.251.82.61.05
Faks: +351.251.82.61.04
El. pašto adresas: teresa.ventin@iefp.pt