Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

„Pannonia“ (HU-AT)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
„Pannonia“ (HU-AT)
Internetinė svetainė
http://www.eures-pannonia.eu
Įtraukti regionai
Austrija:
Burgenlandas
Žemutinė Austrija (Badenas, Berndorfas, Brukas prie Leitos, Midlingas, Noinkirchenas, Švechatas,
Vyner Noištatas).
Štirija (Feldbachas, Fiurstenfeldas, Hartbergas)

Vengrija –Vakarų Uždunojės regionas
Dėro-Mošono-Šoprono apskritis
Vašo apskritis
Zalos apskritis
Trumpas aprašymas
Partnerystė „EURES-T Pannonia“ įkurta pirmojoje 2009 metų pusėje po dvejų parengiamųjų darbų metų. Partnerystėje dalyvauja 26 organizacijos partnerės: Vengrijos ir Austrijos įdarbinimo tarnybos, darbuotojų ir darbdavių interesams atstovaujančios organizacijos iš Vakarų Vengrijos ir Rytų Austrijos regiono. Partnerystės veikla aktuali beveik 2 milijonams gyventojų ir, remiantis preliminariais duomenimis, daugiau kaip dešimčiai tūkstančių į darbą ir atgal pasienio regionuose važinėjančių asmenų. Įkurti „EURES-T Pannonia“ paskatino jau beveik du dešimtmečius besitęsiantis sėkmingas Austrijos ir Vengrijos partnerių bendradarbiavimas darbo rinkoje.

Partneryste „EURES-T Pannonia“ pasienio regionuose siekiama:
  • suteikti darbuotojams ir darbdaviams tam tikros informacijos, padedančios rasti darbą ar darbuotojų kaimyninėje šalyje, ir taip remti darbuotojų judumą;
  • patarti ir suteikti informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygas kaimyninėse šalyse;
  • padėti kurti bendros ekonomikos regioną, turintį vienodus pagrindus ir vienodą darbo rinką;
  • sukurti dvikalbį pasienio darbo rinkos duomenų banką, padedantį užtikrinti veiksmingus informacijos mainus;
  • skatinti suderinti darbo rinkos paklausą ir pasiūlą;
  • padėti užtikrinti profesinio ir kito mokymo sistemos suprantamumą ir prisidėti prie tolesnio jos plėtojimo
  • užmegzti pramonės atstovų ir socialinių partnerių dialogą, vykdant savo, kaip tarpininkaujančios organizacijos, funkcijas;
  • skatinti ir remti pasienio regionų vykdomus bendrosios darbo rinkos srities projektus ir iniciatyvas užimtumui didinti.
Partneriai
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (Valstybinė įdarbinimo tarnyba)
Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (Vakarų Uždunojės regiono darbo centras)
Arbeitsmarktservice Österreich (Austrijos darbo centras)
Arbeitsmarktservice Burgenland (Burgenlando darbo centras)
Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Žemutinės Austrijos darbo centras)
Arbeitsmarktservice Steiermark (Štirijos darbo centras)
Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) (Nacionalinė vartotojų generalinių kooperatyvų ir prekybos organizacijų asociacija)
Agrár Munkaadói Szövetség (AMSZ) (Žemės ūkio darbuotojų susivienijimas)
Gyõr-Moson-Sopron megyei Kereskedõk Érdekképviseleti Egyesülete (KISOSZ) (Prekybininkų interesams atstovaujanti sąjunga Dėro-Mošono-Šoprono apskrityje)
Zala Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (Zalos apskrities nacionalinė darbdavių ir pramonininkų asociacija)
Vas Megyei Ipartestületek Területi Szövetsége (Vašo apskrities regioninė pramonės įstaigų asociacija)
Vas Megyei Ipari Szövetkezetek és Vállalkozások Szövetsége (Vašo apskrities pramonės kooperatyvų ir įmonių asociacija)
Mezõgazdasági Termelõk Vas Megyei Szövetsége (Vašo apskrities ūkininkų susivienijimas)
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége (STRATOSZ) (Strateginės paskirties ir komunalinių paslaugų įmonių nacionalinė asociacija)
Wirtschaftskammer Niederösterreich (Žemutinės Austrijos prekybos rūmai)
Industriellenvereinigung Burgenland (Burgenlando pramonininkų asociacija)
Wirtschaftskammer Burgenland (Burgenlando prekybos rūmai)
LIGA Szakszervezetek Vas Megyei Szövetsége (Vašo apskrities LIGA profesinių sąjungų asociacija)
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) (Nacionalinė Vengrijos profesinių sąjungų asociacija)
Közúti Közlekedési Szakszervezet KISALFÖLD VOLÁN Alapszervezete (Kelių transporto darbuotojų profesinė sąjunga, KISALFÖLD VOLÁN vietinė organizacija)
Vas Megyei Munkástanácsok Szövetsége (Vašo apskrities darbo tarybų asociacija)
Szakszervezetek Együttmûködési Fóruma (SZEF) (Valstybės tarnybos profesinių sąjungų bendradarbiavimo forumas)
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) (Tarnautojų profesinių sąjungų federacija)
ÖGB Burgenland (Austrijos profesinių sąjungų asociacija, Burgenlandas)
Arbeiterkammer Niederösterreich (Žemutinės Austrijos darbo tarybų rūmai)
Arbeiterkammer Burgenland (Burgenlando darbo tarybų rūmai)