Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz (DE-FR-LUX)
Internetinė svetainė
http://www.eures-sllrp.eu
Įtraukti regionai

Saras (Saarland) (DE), Lotaringija (Lorraine) (FR), Liuksemburgas (Luxembourg) (LU), Reinlandas-Pfalcas (Rheinland-Pfalz) (DE)

Trumpas aprašymas
Vienas iš Europos Sąjungos pasienio regionų, kuriame daugiausiai darbuotojų dirba kitapus sienos, yra Saro krašto, Lotaringijos, Liuksemburgo, Reino krašto-Pfalco pasienio regionas: į darbą kitapus sienos kasdien važinėja daugiau kaip 118 000 žmonių.

Saro krašto, Lotaringijos, Liuksemburgo ir Reino krašto-Pfalco partnerystė sudaryta 1997 m. Ši partnerystė daugeliu aspektų yra pavyzdinio pobūdžio (per 50 tarpvalstybinių projektų per vienus EURES tinklo biudžetinius metus).
Partneryste siekiama 3 tikslų:
1. informuoti visuomenę apie gyvenimo ir darbo sąlygas keturiuose regionuose partneriuose;
2. skatinti keitimąsi informacija apie darbo pasiūlą ir paklausą pasienio regionuose, ypač apie galimybes įsidarbinti;
3. skatinti judumą ir socialinį dialogą tarp valstybių, formuojant perspektyvią ir darnią darbo rinkos politiką.
Partneriai
 • Saro krašto darbo, šeimos, prevencijos, socialinių reikalų ir sporto ministerija (vok. Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Sport des Saarlandes);
 • Lotaringijos regiono taryba (pranc. Conseil Régional de Lorraine) (Prancūzija);
 • Liuksemburgo darbo ir užimtumo ministerija (pranc. Ministère du Travail et de l´Emploi);
 • Reino krašto-Pfalco socialinių reikalų, darbo, sveikatos apsaugos ir demografinių reikalų ministerija (vok. Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie  des Landes Rheinland-Pfalz);
 • Vokietijos federalinės darbo agentūros Reino krašto-Pfalco ir Saro krašto regioninis direktoratas (vok. Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit);
 • Lotaringijos užimtumo tarnyba;
 • Užimtumo tarnybos generalinis direktoratas;
 • Liuksemburgo užimtumo administracija (pranc. Administration de l´Emploi pour le Luxembourg, ADEM);
 • Saro krašto, Lotaringijos, Liuksemburgo, Tryro ir Vakarų Pfalco tarpregioninis profesinių sąjungų komitetas (pranc. Comité Syndical Interrégional Sarre-Lor-Lux-Trève/Palatinat occidental, CSI);
 • Saro krašto verslininkų asociacijų konfederacija (vok. Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände e.V.,VSU);
 • Reino krašto-Pfalco verslininkų asociacijų konfederacija (vok. Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmensverbände e.V., LVU);
 • Prancūzijos įmonių judėjimas (pranc. Mouvement des Entreprises de France, MEDEF-Moselle);
 • Liuksemburgo pramonininkų federacija (angl. Business Federation Luxembourg, FEDIL);
 • Vokietijos federalinės darbo agentūros Centrinis įdarbinimo biuras (vok. Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (Bundesagentur für Arbeit), ZAV);
 • Europos Komisija.
Koordinatorius
Frédéric  Chomard
Adresas: INFO-Institut, Pestelstrasse 6, DE-66119 Saarbrücken
Telefonas: +49 681 954 1327
Faks: +49 681 954 13 23
El. pašto adresas: frederic.chomard@eures-sllrp.eu