Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

P.E.D. (BE-FR-LUX)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
P.E.D. (BE-FR-LUX)
Internetinė svetainė
http://www.eureslux.org
Įtraukti regionai
Liuksemburgo provincija (Belgija), Lotaringija (Prancūzija), Liuksemburgas
Trumpas aprašymas

Šis Europos vystymosi polius buvo įkurtas 1985 m., siekiant atgaivinti plieno pramonės nuosmukio nualintus pasienio regionus. Ruožui, priklausančiam šiai 1993 m. įsteigtai EURES/EDP pasienio partnerystei, būdingas didelio masto pasienio darbuotojų judėjimas, ypač Liuksemburgo link. Abipus sienos buvo įkurtas tam tikslui parengtų EURES konsultantų tinklas, kurio užduotis – teikti informaciją, konsultacijas ir įdarbinimo paslaugas darbo ieškantiems asmenims, pasienio darbuotojams ir darbdaviams, kuriuos domina šio regiono šalių veikla ar įdarbinimas.

Svarbiausios veiklos sritys yra šios:

 • nacionalinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimas, ypač renkant ir platinant informaciją apie laisvas darbo vietas iš EURES duomenų bazės bei organizuojant bendrus seminarus šiame pasienyje darbo ieškantiems asmenims;
 • profesinių sąjungų atstovams rengiami seminarai apie konsultavimąsi socialine tema ir EDP turimus teisės aktus;
 • šio pasienio regiono šalių bendrovių vadovams ir žmogiškųjų išteklių vadybininkams organizuojami susirinkimai;
 • kvalifikacijų ir profesiniam mokymui EDP priklausančių įmonių keliamų reikalavimų ir užimtumo prognozių analizė;
 • informacinių leidinių rengimas tam tikromis temomis, aktualiomis pasienio darbuotojams (socialinio draudimo išmokos, mokesčių sistema, Darbo įstatymas, diplomų ir kvalifikacijų pripažinimas, gyvenimo sąlygos ir kt.);
 • informacijos rinkimas apie pasienio darbo jėgos rinką ar pasienio darbuotojų judėjimą ir jos analizė;
 • EURES konsultantų ir partnerinių organizacijų bendradarbiavimas, siekiant nustatyti mobilumo kliūtis ir pasiūlyti tinkamus sprendimus.
Parengtų informacinių leidinių ir atliktų tyrimų kopijas bei kitą informaciją galima gauti partnerinių organizacijų biuruose ir partnerystės interneto svetainėje.

 

Partneriai
 • Conseil Régional de Lorraine (Lotaringijos regiono taryba).
 • Le Ministère luxembourgeois du Travail et de l'Emploi (Liuksemburgo darbo ir užimtumo ministerija).
 • Office Communautaire et Régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM) (Bendrijos ir regioninis profesinio mokymo bei užimtumo biuras, Arlono paregioninis skyrius).
 • Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) (Nacionalinė įdarbinimo agentūra), Lotaringijos regiono delegacija.
 • Administration de l'Emploi (ADEM) du Grand-Duché du Luxembourg (Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės įdarbinimo tarnyba).
 • InterRégionale Syndicale du PED (IRS-PED), (EDP regionų profesinių sąjungų asociacija, 3 valstybėse vienijanti 7 profesines sąjungas).
 • Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge (CCILB – Belgijos Liuksemburgo provincijos prekybos ir pramonės rūmai)
 • Féderation des Industriels Luxembourgeois (FEDIL – Liuksemburgo pramonės federacija )
 • MEDEF (Mouvement des Entreprises de France – Prancūzijos įmonių judėjimas).
 • Centre d'Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (Gyventojų, skurdo bei socialinės ir ekonominės politikos studijų centras) / Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės tarptautiniai technologijos, aplinkos, pakaitalų, vystymosi studijų tinklai (CEPS/INSTEAD).
 • Centre de Ressources et de Documentation des EURES Transfrontaliers de Lorraine (CRD EURES Lorraine) (Lotaringijos pasienio EURES išteklių ir dokumentacijos centras).
Koordinatorius
Nicolas Brizard
Adresas: Coordination EURES PED, 1 Place du Pont à Seille, FR - 57000 Metz
Telefonas: +33 (0)3 87 39 35 27
Faks: +33 (0)3 87 21 06 88
El. pašto adresas: nicolas.brizard@pole-emploi.fr