Pagalba šio skyrelio skaitytojams

EURES pasienio regionuose

Oberrhein (FR-DE-CH)

Tarpvalstybinės partnerystės pavadinimas
Oberrhein (FR-DE-CH)
Internetinė svetainė
http://www.eures-t-oberrhein.eu
Įtraukti regionai
Šio tinklo partneriai yra Elzasas, Badeno-Viurtenbergo žemės sritys ir Reinlando-Pfalco žemės sritys. Trys šiaurės vakarų Šveicarijos kantonai yra asocijuoti su šia partneryste ir turi stebėtojo statusą.
Trumpas aprašymas
Šios nuo 1999 m. gyvuojančios partnerystės pagrindinis tikslas yra skatinti pasienio darbuotojų mobilumą šiame regione, pašalinti mobilumo kliūtis ir įkurti darbuotojų informacijos tarnybas, sprendžiančias klausimus, susijusius su darbo ir gyvenimo sąlygomis abipus sienų.
Ši partnerystė:
- kaupia informaciją apie:
- pasienio regionų darbo rinką (nustato profesinius sektorius, kuriuose yra laisvų darbo vietų pasiūla ir paklausa, atsižvelgiant į skirtingus poreikius abipus sienų);
- egzistuojančias mobilumo kliūtis ir priemones, kurių būtų galima imtis, norint jas sumažinti ar visiškai pašalinti.
- šio regiono pasienio darbuotojams teikia informaciją apie gyvenimo ir darbo sąlygas ir įvairius potvarkius (mokesčius, pensijas, socialinę apsaugą ir kt.);
- sudaro sąlygas pasinaudoti informacija apie laisvas darbo vietas ir mokymosi galimybes pasienio regione, kurią platina įdarbinimo tarnybos, socialiniai partneriai ir vietos savivaldos;
- kuria tinklalapį su duomenų baze, kurioje šio pasienio regiono įmonės siūlo galimybę stažuotis;
- skatina profesinį mokymą šiame pasienio regione;
- šiame regione rengia profesinio mokymo kursus, norėdama konkrečiuose sektoriuose ar profesijose pašalinti kvalifikacijos trūkumus.
- įsteigė socialinių partnerių diskusijų forumą.
Partneriai
- Elzaso darbdavių asociacija (Medef Alsace), Badeno-Viurtembergo žemės darbdavių asociacijos (Landesvereinigung Baden-Württembergischer Arbeitgeberverbände) ir Reinlando-Pfalco žemės verslininkų sąjunga (Landesvereinigung Rheinland-Pfälzischer Unternehmerverbände);
- Regionų profesinių sąjungų taryba (CSI Dreiländereck and CSI Euregio);
- Vietos viešosios užimtumo tarnybos (ANPE Alsace and Bundesanstalt für Arbeit);
- Badeno-Viurtenbergo, Reinlando-Pfalco ir Elzaso savivaldybės.
Koordinatorius
Laura Maillard
Adresas: Hölderlinstr. 36, DE - 70174 Stuttgart
Telefonas: +49 (0)711 941-1271
El. pašto adresas: laura.maillard@eures-t.eu