Fréttir á vefsíðunni


‘Undskyld, jeg taler ikke dansk’ er ekki lengur nein hindrun

Tá ganntanas saothair géar sna príomhearnálacha de bharr an ráta dífhostaíochta íseal de 3.3%* sa Danmhairg (an ceann is ísle ar fud an AE in éineacht leis an Ísiltír). Tá tiománaithe agus oibreoirí gléasra soghluaiste i measc na ndaoine a bhfuil an tionchar is mó orthu. Mar thoradh ar sin, shíl Arriva Skandinavien S/A go mbeadh sé ina réiteach áisiúil ar an nganntanas seo lucht saothair le scileanna ísle a lorg thar lear. Le foireann sa bhreis ar 5,000, is ceann de na cuideachtaí Lochlannacha is mó dá chineál é Arriva, ag iompar breis agus aon billiún paisinéir sa Danmhairg, san RA, sa Spáinn, san Ísiltír, sa Ghearmáin, sa Phortaingéil, sa tSualainn agus san Iodáil gach bliain. I ndiaidh an tsamhraidh i 2007, bhí breis agus 400 tiománaí bus á lorg ag Arriva agus mheas sé go mbeadh suas le 1,600 ag teastáil uaidh le linn an dá bhliain ina dhiaidh sin.
 
Mar sin, bheartaigh an chuideachta ar dul i dteagmháil le EURES Denmark i mí Mheán Fómhair, de sheans seachtain amháin sula sheol an tseirbhís fostaíochta Turas Faisnéise Bus tríd an bPolainn agus tríd an nGearmáin. Éagsúil ón dtír Nordach, tá rátaí dífhostaíochta i bhfad níos airde sa Ghearmáin (6.3%) agus sa Pholainn (9.1%). Ba í aidhm an turais seo – cuid de Laethanta Poist Eorpacha 2007 – ná cuairt a thabhairt ar chúig chathair i ngach tír agus comhairleoirí poist agus fostaithe Danmhargacha a chur i dteagmháil dhíreach le hiarrthóirí poist áitiúla. Chuir na ‘paisinéirí’ deiseanna fostaíochta sa tír Lochlannach chun cinn agus thug siad cúnamh d’fhostaithe ionchais. Bheartaigh Arriva ar dhul leo agus a ionadaí féin a chur ar an turas.
 
Agus iad feasach ar an nganntanas saothair ghinearálta sa Danmhairg, fós bhí ar an gcuideachta breathnú ar na bacainní teanga d’fhostaithe eachtracha. Chuige sin mhol Arriva tréimhse gharaíochta ceithre mhí, ina bhfreastalódh na hoibrithe nua ar dhianchúrsaí sa Danmhairgis, ach fós go dtosódh siad a gcuid post mar thiománaithe – agus suaitheantais á gcaitheamh acu a dheireadh “Tá brón orm, ní labhraím Danmhairgis". Bhí a fhios maith ag an gcuideachta iompair go raibh suim níos mó ag paisinéirí bus Danmhargacha i dtaisteal ar an mbus ná i labhairt lena dtiománaithe.  
 
D’éirigh go maith le tionscnamh Arriva. Fuarthas breis agus 500 iarratas le linn agus go gairid i ndiaidh an turais, agus tá siad tar éis thart ar 40 duine a roghnú cheana féin le haghaidh agallaimh. Níl tuarastail níos mó (bheadh Polannaigh in ann seacht n-oireadh an méid a thuilleadh siad ina dtír dhúchais a thuilleamh) ach mar cheann amháin de na tairbhí tarraingteacha d’iarrthóirí. Chomh maith leis sin, dhéanfadh Arriva socruithe cóiríochta do na hoibrithe nua chun cabhrú leo lonnú.
 
Le tacaíocht ó EURES, d’éireodh leis an gcuideachta seo i ngleic ar fhadhb an ghanntanais shaothair ina hearnáil ghnó. Thug Peter Correll ó Arriva agus Comhairleoir Danmhargach EURES, Jorgen Uldall-Ekmann, athbhreithniú fíordhearfach ar an Turas Faisnéise Bus. Ghlac líon suntasach iarrthóirí poist agus fostóirí páirt sa tionscnamh seo agus bhí clúdach meán suntasach sna trí thír a bhí i gceist chomh maith. A buíochas le EURES, fuair cuideachta eile bóthar oscailte le freastal ar riachtanas mhuintir na Danmhairge, agus riachtanais mhargaí saothair na Polainne agus na Gearmáine chomh maith.
 
* Eurostat Euro-Indicator 132/2007

« Til baka