Szabad munkaerőáramlás : Spanyolország

A régi és az új tagállamok közötti szabad munkaerőáramlást szabályozó átmeneti rendelkezésekkel kapcsolatos információ

Európai Bizottság:

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (EGT) 1 a munkavállalók szabad mozgása olyan alapvető jog, amely lehetővé teszi valamennyi EGT-tagország polgárai számára, hogy egy másik tagországban ugyanolyan feltételek mellett dolgozhassanak, mint annak saját állampolgárai.

Horvátország 2013. július 1-jei csatlakozásával – legfeljebb 7 évig tartó – átmeneti időszak lépett érvénybe, melynek során bizonyos feltételeket támasztva korlátozni lehet a munkavállalók Horvátországból kiinduló, illetve Horvátországba irányuló mozgását.

Ezek a korlátozások kizárólag az állampolgárok munkavállalási célú mozgását szabályozzák, és tagállamonként eltérőek lehetnek.

Az alábbi listában a kívánt országot kiválasztva megtudhatja, hogy az adott ország milyen szabályokat alkalmaz a más tagállamokból érkező munkakeresőkre vonatkozóan.