Hírek a portálon

Eredményes partnerség: munkaerő-mobilitás Magyarország és Ausztria között

Az Európai Unió 2004. évi bővítése nyomán bevezetett ideiglenes munkerő-piaci korlátozások megszüntetését követően ma rendkívül sok magyar érkezik Ausztriába munkakeresés céljából.
 
Amikor 2004 májusában a Cseh Köztársaság, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozott az Unióhoz, a személyek szabad mozgását átmenetileg korlátozták, megkönnyítve ezzel a teljes körű munkaerő-mobilitásra történő átállást.
 
2011 májusától a korlátozásokat teljesen megszüntették és az országok polgárai immár korlátlanul élhetnek azon jogukkal, hogy más uniós tagállamokban letelepedjenek, illetve ott munkát vállaljanak. Az osztrák állami foglalkoztatási szolgálat adatai szerint 2011 augusztusában 39 509 munkakereső migráns érkezett Magyarországról Ausztriába – ez a 2010. évi adatoknál 11 519-cel magasabb, ami 41%-os növekedést jelent. 2011 során mindeddig ez a növekvő tendencia volt megfigyelhető.
 
Herbert Brücker professzor, a nürnbergi Munkaerő-piaci és Foglalkoztatáskutatási Intézet (IAB) migrációs szakértője megjegyzi, hogy „a munkaerő Unión belüli szabad mozgása összességében sikertörténet, mivel növeli a munkaerő termelékenységét, a jóléti állam számára nettó hasznot biztosít és megerősíti a személyes szabadságot.”
 
Helmut Gerl, az AMS Österreich megbízott EURES-igazgatója rámutat, hogy „Ausztria elsősorban befogadó ország. Ez azt jelenti, hogy az Ausztriában állást kereső magyarok alapvetően a magyarországi foglalkoztatási szolgálattól tájékozódnak. Ezenkívül az élet- és munkakörülményeket illetően az EURES-T Pannonia partnerséghez is fordulhatnak tanácsért.**”
 
Az EURES-hálózatnak, illetve az Ausztria és Magyarország közötti EURES-T Pannoniához hasonló határokon átnyúló partnerségeknek köszönhetően a nyolc új tagállam álláskeresői ma megfelelő támogatáshoz juthatnak, ha meg szeretnék ismerni a más uniós tagállamokban számukra kínált munkalehetőségeket.
 
 
 
 
További információ:
 
 
A különböző európai országok élet- és munkakörülményeiről részletesebb tájékoztatást az EURES Foglalkoztatási Mobilitás Portálon találhat.
 
Keressen állást az EURES munkaügyi adatbázisában!
 
Keressen szakképzett alkalmazottakat az EURES önéletrajzokat tartalmazó adatbázisában!
 
Mit tehet az EURES a munkaadókért?
 
** Az EURES-T Pannonia partnerség egy Ausztria és Magyarország közötti, határokon átnyúló EURES-partnerség. Jelenleg Európa egész földrajzi területén 20 határon átnyúló EURES-partnerség működik, mintegy 13 ország bevonásával. További tájékoztatásért látogasson el az EURES honlapjára!

« Vissza