Hírek a portálon

Új társadalombiztosítási szabályok az Európán belül való mozgás esetén

2010. május elsején új rendeletek léptek hatályba a társadalombiztosítási rendszerek összehangolására Európában. 50 év alatt ez csupán a második jelentős, a mobil munkavállalók számára az Európán belüli mozgás során társadalombiztosítási jogaik el nem veszítését biztosító szabályreform.  A koordináció négy pillére azonos marad:

  • Ön mindig egyetlen tagállam joga szerint biztosított: általában, ha Ön aktív, ez az a tagállam, amelyben Ön dolgozik, amennyiben inaktív, akkor az az ország, ahol tartózkodik. 
  • Az egyenlő bánásmód elve biztosítja, hogy Önt ugyanolyan jogok illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint az adott ország állampolgárait.
  • Amennyiben szükséges, a más EU országokban elnyert biztosítási időszakokat figyelembe veszik az ellátás megállapításához.
  • A pénzbeli ellátások „exportálhatóak”, amennyiben Ön egy másik országban él, mint amelyikben biztosítva van.

Tehát min változtatnak az új szabályok? A modernizáció középpontjában az állampolgárok jogainak magasabb szintű védelme áll. Például, a nemzeti közigazgatások számára mostantól kötelező az állampolgárokat felhasználóbarát szolgáltatásokkal ellátniuk, valamint a jogaik meghatározásához szükséges információkat proaktívan rendelkezésükre bocsátaniuk.  A korábbi e-űrlapokat korlátozott számú papíralapú dokumentumokkal helyettesítik azon helyzetek kezelésére, amikor a mobil munkavállalóknak jogosultságaikat kell igazolniuk, például munkanélküli segélyüket “exportálniuk” munkakereséskor. Ezek a felhasználóbarát, „hordozható dokumentumok” szabványosítottak, és kölcsönösen elismertek az EU/EGT országokban.

Látogassa meg aktualizált, http://ec.europa.eu/social-security-coordination címen található weboldalunkat további tájékoztatásért az Európán belüli mozgás esetén Önt megillető társadalombiztosítási jogosultságokkal kapcsolatban.

« Vissza