Segítségre van szüksége?

EURES a határokon átívelő régiókban

EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)

A határokon átívelő parnerségi program neve
EURES-TriRegio (CZ-DE-PL)
Weboldal
http://www.eures-triregio.eu/
Régiók
Az EURES-TriRegio Lengyelországban a Dolnośląskie vajdaság Jeleniogórsko-Wałbrzyski alrégióját, Csehországban Ustí nad Labem, Karlovy Vary és Liberec körzeteket, valamint Németországban a szászországi Chemnitz és Drezda közigazgatási kerületeket foglalja magában.
Rövid leírás
Projektgazda / a projekt résztvevői:

Az EURES-TriRegio munkaerőpiaci partnerség foglalkoztatási szolgálatokból, szakszervezetekből és munkaadói szövetségekből áll, és Szászország, Csehország és Alsó-Szilézia egyes részeit foglalja magában.

A projektgazda a Szászország-tartománybeli Német Szakszervezeti Szövetség (DGB). A projektpartnerek a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (BA) Szászországi Regionális Igazgatósága, az Alsó-sziléziai Vajdaság Munkaügyi Hivatala, valamint Ústí nad Labem, Liberec és Sokolov Munkaügyi Hivatalai, az NSZZ „Solidarność“ Szakszervezet Jeleniogórski régiója, a Cseh–Morva Szakszervezetek Szövetségének Konföderációja (ČMKOS), a Nyugat-lengyelországi Munkaadói Szövetség (FPPZ), a Libereci Megyei Gazdasági Kamara és az Egerlandi Regionális Gazdasági Kamara, Csehország és Lengyelország Munkaügyi és Szociális Minisztériumai, valamint a Szövetségi Munkaügyi Hivatal Központi Külföldi és Szakmai Közvetítőirodája (ZAV).

A projekt futamideje:

Az EURES –TriRegio határmenti partnerséget a partnerek Lengyelország és Csehország 2004. évi európai uniós csatlakozása óta készítik elő, és 2007 októberében a keretszerződés aláírásával alakították meg. A futamidő 2009. május 31-én jár le. 2010. június 1-jén kezdődik a következő hároméves támogatási időszak.

Feladat/célmeghatározás és megvalósítás

Az EURES –TriRegio határmenti partnerség fő feladatának a munkaerő- és szakképzési piacok integrációját tekinti a hármas államhatáron. Hosszú távú célja, hogy a mindenkori ország meglévő munka- és szociális színvonalának megtartása mellett hozzájáruljon a közös munkaerőpiac fejlődéséhez.

Tevékenységének középpontjában mindenekelőtt tájékoztatás, tanácsadás és közvetítés, valamint a munka- és életfeltételekkel kapcsolatos információkhoz való széles körű és nyilvános hozzáférés biztosítása, és az állásajánlatok határon átnyúló cseréjének fejlesztése áll. A partnerszervezetek kísérő intézkedéseinek célja az, hogy a regionális munkaerőpiac további átláthatóságát megteremtsék. Workshopok és szakértői fórumok szolgálnak arra, hogy közös egyetértésre jussanak, meghatározzák a szükséges intézkedéseket, valamint hogy a partnerszervezeteken keresztül hatékony, a munkaerőpiac szükségesszerűségeihez igazodó projekteket dolgozzanak ki.

A határvidéken a munkavállalók mobilitásának egyik legnagyobb akadálya az, hogy a lengyel és cseh munkavállalók csak korlátozásokkal vállalhatnak munkát Németországban. A határmenti partnerség e területen is lehetőséget lát arra, hogy célzott tájékoztatás útján közvetítse a már meglévő határon átnyúló munkalehetőségeket, és ezáltal aktívan hozzájáruljon a mobilitási potenciálhoz való hozzáféréshez.

Az EURES –TriRegio területén jelenleg tizenkét EURES-tanácsadó dolgozik az állami foglalkoztatási szolgálatoknál. Ebből hét Szászországban, kettő Alsó-Szilézia határszakaszán, három pedig Liberec, Ústí nad Labem és Karlovy Vary körzetekben működik. Ők biztosítják az EURES-szolgáltatások alapvető kínálatát a határrégióban.

Így az EURES –TriRegio területén 2007 óta turnusokban rendeznek határon átnyúló tanácsadó napokat előre egyeztetett és egyénre szabott tanácsadás keretében, a határon átnyúlóan tevékenykedő EURES-tanácsadók segítségével. Ezeket a közönség számára hasznos tájékoztató rendezvényekkel egészítik ki a munka- és életfeltételek vonatkozásában, valamint évente tartanak állásbörzéket és toborzó napokat a regionális munkaadók részvételével.

Ezen túl a regionálisan működő foglalkoztatási szolgálatok, szakszervezetek és munkaadói szövetségek témaspecifikus és célcsoport-orientált workshopokat és szakértői fórumokat kezdeményeznek a gazdaság és a kutatás külső szereplőinek bevonásával.

Az információs és tanácsadói ajánlatokat a határterületen a teljes területet lefedve hozzák létre. Ennek során a foglalkoztatási szolgálatok hozzáértő tanácsadói, valamint a szakszervezetek és a munkaadói szövetségek kapcsolattartói lényeges szerepet játszanak.

Az EURES –TriRegio határmenti partnerség célja az, hogy a partnerszervezetek különböző kompetenciáit egybefogja, és szakértőként a különböző szereplők számára kapcsolattartó szerepet töltsön be a régióban. Az aktuális és célcsoport-specifikus információs és szolgáltatási ajánlatok továbbfejlesztése és rendelkezésre bocsátása révén hozzájárul a határon átnyúló munkaerőpiac átláthatóságához, és a határmenti térség mobilitásának támogatásához.

A következő évek tevékenységének középpontjában az alábbiak állnak:
 • a meglévő EURES tanácsadói hálózat kiépítése a teljes terület vonatkozásában, és a határmenti térségben további kapcsolattartóknak a foglalkoztatási szolgálatokba, illetve a szociális partnerszervezetekbe történő bevonása
 • aktuális és célcsoport-specifikus információs és tanácsadói ajánlatok rendelkezésre bocsátása és fejlesztése a munkaadók, a munkavállalók, az önfoglalkoztatók, a szakképzésben résztvenni kívánók és a tanulók számára
 • a hármas államhatáron az egyenlő feltételeket biztosító mobilitást szolgáló kezdeményezés fejlesztése
 • a szakképzett munkaerő iránti igény növelését szolgáló kezdeményezés fejlesztése
Az EURES-TriRegio koordinátora: Sebastian Klähn
Partnerek
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí / A Cseh Köztársaság Munkaügyi és Szociális Minisztériuma (MPSV CR)
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Lengyelország Munkaügyi és Szociális Minisztériuma
 • A Szövetségi Munkaügyi Hivatal Szászországi Regionális Igazgatósága
 • Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) / A Cseh–Morva Szakszervezetek Szövetségének Konföderációja
 • NSZZ "Solidarność" Region Jeleniogórski / Az NSZZ „Solidarność“ Szakszervezet Jelenia Góra régiója
 • Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) Szászország tartomány
 • Uřad Práce v Sokolově / Sokolovi Munkaügyi Hivatal
 • Uřad Práce v Liberci / Libereci Munkaügyi Hivatal
 • Uřad Práce v Ustí nad Labem / Ustí nad Labem-i Munkaügyi Hivatal
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) w Wałbrzychu / Alsó-sziléziai Munkaügyi Hivatal Wałbrzych-ben
 • Krajská hospodářská komora Liberec / Libereci Körzeti Gazdasági Kamara
 • Regionální hospodářská komora Poohří / Poohří-i Körzeti Gazdasági Kamara
 • Federacja Pracodawców Polksi Zachodniej (FPPZ) / Nyugat-lengyelországi Munkaadói Szövetség
Koordinátor
Sebastian Klähn
Cím: IGR Elan e.V., Schützenplatz 14, DE - 01063 Dresden
Telefon: +49 (0)351 863 31 16
Fax: +49 (0)351 863 31 58
E-mail cím: sebastian.klaehn@dgb.de