Segítségre van szüksége?

EURES a határokon átívelő régiókban

Danubius (SK-HU)

A határokon átívelő parnerségi program neve
Danubius (SK-HU)
Weboldal
http://www.eures-t-danubius.eu
Régiók
Szlovák Köztársaság – négy járás: Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Levice (Komáromi, Dunaszerdahelyi, Érsekújvári és Lévai) járás Magyarország – három régió: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl,Közép-Magyarország
Rövid leírás
A Danubius határmenti társulás közel 10.000 négyzetkilométernyi területet ölel fel több mint 1,2 millió lakossal Szlovákia dél-nyugati, illetve Magyarország észak-nyugati határa mentén a Duna két oldalán. Ez az első EURES-T társulás két új európai uniós tagállam között. A két partnerország munkaerőpiaca évek óta összefonódik, és a munkavállalók mobilitását a polgárok kölcsönös foglalkoztatásáról szóló 1999. évi kormányközi szerződés segíti elő. 2004 májusa óta − amikor a két ország csatlakozott az Európai Unióhoz és a két szomszédos ország külföldi munkavállalóit felmentették a munkavállalási engedélyek beszerzésének terhe alól − különösen megnövekedett a Szlovákiából Magyarországra irányuló határon átmenő forgalom. Ennek köszönhetően a partnerországok létrehozták az EURES-T Danubius társulást, és 2006 decemberében keretegyezményt írtak alá. Az egyezményben részt vevő munkaügyi hivatalokkal és szociális partnerekkel összhangban, valamint azok nemzeti, illetve határokon átnyúló szintű felelősségi körének figyelembevételével a szerződő felek kötelezettséget vállalnak a közös célok tekintetében az alábbi területeken:
 1. az álláskeresők, munkavállalás iránt érdeklődők, munkáltatók és egyéb felek tájékoztatása az aktuális élet- és munkakörülményekről a határ mindkét oldalán;
 2. az információcsere elősegítése a határmenti területeken a munkalehetőségek kereslete és kínálata tekintetében az EURES szerződéses foglalkoztatási szolgálatainak szakemberei közötti közvetlen és rendszeres kapcsolattartással, ugyanakkor a személyes adatok kezelését szabályozó jogszabályok tiszteletben tartásával;
 3. a szociális párbeszéd előmozdítása határokon átnyúló szinten, a munkaerőpiac fejlődésére vonatkozó információcsere és az összehangolt irányítás támogatása, ami a munkalehetőségek előreláthatóságát segíti, ugyanakkor tiszteletben tartja a személyes adatok kezelését szabályozó jogszabályokat;
 4. hozzájárulás a szakképzési lehetőségek előmozdításához határokon átnyúló szinten.
Partnerek
 • Központi Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, Bratislava (Pozsony)
 • Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, Dunajská Streda (Dunaszerdahely)
 • Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, Nové Zámky (Érsekújvár)
 • Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, Komárno
 • Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal, Levice (Léva)
 • A Nitra és Trnava (Nyitra és Nagyszombat) régiók szakszervezeti szövetségének (KOZ) regionális tanácsa
 • Az AZZZ SR (a Szlovák Köztársaság munkaadói egyesületeinek szövetsége) regionális hivatala, Trnava (Nagyszombat)
 • Állami Foglalkoztatási Szolgálat, Budapest
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Győr
 • Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár
 • Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Budapest
 • Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács, munkaadói oldal
 • Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács, munkavállalói oldal
 • Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács, munkaadói oldal
 • Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács, munkavállalói oldal
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács, munkaadói oldal
 • Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács, munkavállalói oldal
Koordinátor
Edita Bertová
Cím: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Slovakia, Biskupa Királya 30, SK - 94501 Komárno
Telefon: +421 35 2442309
Fax: +421 35 7732170
E-mail cím: eures.t.danubius@gmail.com